...Historia 1947-1985.

Orkiestra od 1998 roku.

Obecny skład Orkiestry.

Repertuar Orkiestry.

Galeria zdjęć Orkiestry.

Księga Gości.

Odnośniki ww.

 

 

 

 

 

  


1999 r.
[powrót]

13 stycznia

Żurawica Dolna; Msza św. o godz. 11.00 odprawiana przez bp K. Ryczana - Kolędy.

10 stycznia Żurawica Górna; Msza św. o godz. 11.00 - Kolędy.
17 stycznia

Przemyśl Św. Trójca; Msza św. harcerska o godz. 12.30 odprawiana przez kapelana ZHP ks. St. Czenczek  w intencji założycieli ZHP w Polsce (Skautingu) - Kolędy.

24 stycznia Wyszatyce; Msza św. o godz. 11.30 - Kolędy
30 stycznia Spotkanie Opłatkowe w Gminie Żurawica - Kolędy
13 maja

Przemyśl; Zamek Kazimierzowski; Majaówka pod Kapliczką w Parku zorganizowana przez Szare Szeregi poprowadził Kapłan ZHP ks. St. Czenczek ; wystąpił chór trąbek.

16 maja Żurawica Górna, Msza św. odpustowa o godz. 11.00
3 czerwca Żurawica Dolna; Procesja Bożego Ciała o godz. 11.00 zakończona Te Deum.
20 czerwca Żurawica Dolna; Msza św. o godz. 11.00 w intencji
40-lecia kapłaństwa ks. A. Zająca.
21 czerwca

Przemyśl - Zasanie godz. 12.30; Pogrzeb dh Wojciechowskiej; Ciszę nocną odegrał inst. T. Jakubiuk.

4 lipca Sieniawa k. Rymanowa; Msza św. o godz. 10.00.
11 lipca Głębokie; Msza św. o godz. 8.30.
11 lipca Jaćmierz; Msza św. o godz. 12.00
5 września

Żurawica Dolna; Msza św. i apel poległych pod Pomnikiem z udziałem kompani honorowej harcerzy W.P. z Żurawicy w 60 rocznicę wybuchu II wojny światowej o godz. 15.00.

8 września

Nowy Dzików; Msza św. o godz. 10.00 a następnie w Starym Dzikowie apel poległych pod Pomnikiem Ofiar II wojny światowej.

12 września

Kosienice, Msza św. o godz. 10.00 odprawiał bp St. Moskwa z okazji 600-lecia parafii (namaszczenie murów i odsłonięcie pamiątkowej tablicy).

26 września

Przemyśl; oo. Karmelici;  Msza św. harcerska Szarych Szeregów o godz. 10.00; odprawił o. A. Grut - kapelan W.P., w celebrze brał udział ks. Władysław Dec - salezjanin (twórca Orkiestry Harcerskiej w latach powojennych). 

26 września

Przemyśl; Pomnik Orląt Przemyskich; apel poległych; przemówienie wygłosił ks. W. Dec.

24 października

Przemyśl; Salezjanie;  Mszę św. o godz. 11.30 odprawił bp B. Tabowski. Uroczystość wyniesienia na ołtarze błogosławionego ks. J. Kowalskiego - salezjanina.

11 listopada

Przemyśl; Archikatedra; uroczysta  Msza św. z okazji święta Niepodległości, którą odprawił bp St. Moskwa.

16 listopada

Przemyśl - Zasanie; Pogrzeb ks. W. Deca; Odegranie na cmentarzu Modlitwy Harcerskiej oraz Ciszy nocnej, w pogrzebie brała również udział Orkiestra Wojskowa z Garnizonu Rzeszowskiego.

2000 r.
[powrót]

9 stycznia Msza św. w Żurawicy Górnej z koncertem kolęd.
16 stycznia

Msza św. harcerska w Przemyślu - Benedyktynki odprawił kapelan ZHP ks. St. Częczek

24 - 29 stycznia

Przy S.P. w Żurawicy odbyło się zimowisko z zajęciami muzycznymi dla orkiestry.

30 stycznia

W ramach współpracy z teatrem Edukacyjnym w Przemyślu u oo. Karmelitów odbył się Wieczór kolęd oraz wigilijnej poezji Bożonarodzeniowej.

19 lutego

Msza św. w kościele św. Trójcy w 60-rocznicę deportacji Polaków na Sybir; apel poległych oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej - odprawił bp. St. Moskwa.

9 kwietnia

Msza św. u oo. Karmelitów z kompanią honorową W.P. w 60-rocznicę pierwszych rozstrzeliwań w Katyniu - odprawił bp. St. Moskwa.

8 maja

Dzień Zwycięstwa. Uroczystość odbyła się w Jednostce Wojska w Żurawicy z udziałem władz gminnych, samorządowych i parlamentarnych wraz z kompanią honorową W.P. 

9 maja

Msza św. polowa na Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu z kompanią honorową W.P. z udziałem władz miejskich, samorządowych i parlamentarzystów.  Po mszy św. odbył się apel poległych i złożenie wieńców.

19 - 21 maja

Ogólnopolska Pielgrzymka ZHP na Jasną Górę.        Msza św. w Bazylice z Naczelnym kapelanem ZHP ks. Janem Ujmą. Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej - Orkiestra odegrała podczas mszy św. z chóru kaplicy pieśni eucharystyczne, trębacze odegrali hejnał Jasnogórski na podniesienie.

7 czerwca

Msza św. w Żurawicy Dolnej z okazji św. Jadwigi - Królowej Polski - Patronki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - odprawił ks. A. Zając. We mszy św. uczestniczyło całe grono pedagogiczne wraz z wychowankami.

22 czerwca

Procesja Bożego Ciała w Żurawicy Dolnej, której przewodniczył ks. dziekan A.Zając.

4 - 17 lipca

Odbył się obóz orkiestry harcerskiej w Sieniawie k/Rymanowa. Praca nad marszem "Colonell" oraz dokończenie marsza "Happy Marsching Band" - wyjazd na Słowację.

9 lipca

Msza św. oraz koncert marszy w Głębokiem dla społeczności lokalnej.

15 lipca

Koncert Orkiestry Harcerskiej w Rymanowie Zdroju na Festynie. Podczas którego odbywała się symultana szachowa z senatorem RP St. Borciem.

16 lipca

Msza św. w Sieniawie k/Rymanowa oraz koncert Marszy dla lokalnej społeczności.

2 września

Msza św. w Archikatedrze - poświęcenie sztandaru dla Straży Miejskiej w Przemyślu przez ks. St. Cebulę , uroczysty przemarsz na zamkowe wzgórze oraz oprawa muzyczna uroczystości oficjalnych na Zamku Kazimierzowskim. 

10 września

Msza św. w Birczy ( Gminne Dożynki ) i uroczysty przemarsz wraz z władzami samorządowymi na stadion gdzie odbyły się oficjalne uroczystości Dożynkowe.

17 września

Msza św. i apel poległych pod pomnikiem oraz część oficjalna z koncertem marszy tematycznych z okazji 25-lecia  Hufca Stary Dzików.

30 września

Msza św. w Archikatedrze z okazji 50-lecia PTTK oraz koncert marszy  w holu klubu garnizonowego w Przemyślu.

14 października

Msza św. w Jarosławskiej Kolegiacie  z okazji 60-lecia Technikum Drogowo-Geodezyjnego. Przemarsz ulicami miasta do Hali Sportowej, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.

21 października

Msza św. w kościele św. Trójcy z okazji 50-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych w Przemyślu.

25 października

Msza św. w Krównikach - poświęcenie sztandaru dla Szkoły Podstawowej. Przemarsz do szkoły gdzie nastąpiło poświęcenie murów i nadanie imienia Jana Pawła II. Poświęcenia dokonał bp. St. Moskwa.

9 listopada

Msza św. w Lipie (gmina Bircza). Wmurowania kamienia węgielnego w nowo budowanym kościele  dokonał abp. J.Michalik. Orkiestrę poprowadził dh Jan Semków.

10 listopada

Orkiestra uświetniła akademię szkolną dając dwa koncerty w Z.S. w Żurawicy dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

10 listopada

Orkiestra poprowadziła kolumnę Harcerzy spod Hufca do pomnika Orląt Przemyskich gdzie odbyła się harcerska gawęda, apel poległych ze złożeniem wieńców oraz koncert tematyczny zakończony Modlitwą Harcerską z okazji Święta Niepodległości.

17 - 19 listopada

Odbyły się warsztaty muzyczne w ośrodku szkolno-wypoczynkowym w Ruszelczycach zakończony Mszą św. w Krzywczy oraz koncertem na placu kościelnym.                                                                  Msza św. z okazji patronki muzyki św. Cecylii.

31 grudnia

Msza św. w Żurawicy Górnej oraz koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry, Tria tenorowego oraz kwartetu dętego blaszanego

2001 r.
[powrót]

21 stycznia

Koncert kolęd orkiestry podczas Mszy św. w Kościele - Żurawica Dolna. Z koncertem kolęd wystąpił również zespół kameralny orkiestry ZHP z prelekcją. 

24 stycznia

Zespół kameralny orkiestry wystąpił z audycją muzyczną w Sośnicy Jarosławskiej dla młodzieży gimnazjalnej prezentując instrumenty oraz wykonał koncert kolęd różnych narodów.

16 kwietnia

Uświetnienie Mszy św. rezurekcyjnej w Żurawicy Dolnej. Zespół kameralny wykonał Intradę - J. Pelzla; Alleluja - G. Tranza; pięć pieśni wielkanocnych w opracowaniu dh. Jana Niemca oraz Alleluja - G.F. Haendla. Nad całością czuwał dh. Jan Semków.

17 kwietnia

Zespół kameralny orkiestry zaprezentował się podczas Mszy św. w Żurawicy Górnej. Repertuar j.w.

22 kwietnia

Koncert pieśni zaprezentował zespół kameralny orkiestry w Kościele oo. Karmelitów w Przemyślu.  W skład zespołu weszli: Dawid Szczeciński - trąbka, Krzysztof Polniak - trąbka, Paweł Fac - trąbka, Tomasz Łaskarzewski - puzon, Piotr Szczypel - tuba, Mateusz Fac - klarnet.

4 - 6 maja

Wyjazdowe warsztaty muzyczne dla orkiestry w Ruszelczycach ( ośrodek ZHP ). Ponadto orkiestra uświetniła Mszę św. w Krzywczy i dała koncert marszy podkreślając tym święto patronki muzyki - Św. Cecylię. Praca nad marszem "Dziukas".

6 maja

Orkiestra brała udział w Festynie na stadionie sportowym w Żurawicy gdzie dała koncert marszy dla społeczności lokalnej.

12 maja

Występ orkiestry  podczas Festynu zorganizowanym na rynku przemyskim przez władze miasta.

18 - 20 maja

Wyjazd orkiestry na Ogólnopolską Pielgrzymkę ZHP na Jasną Górę celem uświetnienia uroczystości. Orkiestra brała udział w apelach, prowadziła kolumny harcerzy wraz ze sztandarami na dziedziniec klasztoru. Uświetniła uroczystą liturgię w Bazylice Jasnogórskiej - mszę doprawił bp. Polowy WP Leszek Sławoj Głudź.

24 maja

Trębacze z orkiestry uświetnili Majaówkę przy kapliczce na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu wykonując pieśni Maryjne oraz Ciszę nocną. Organizatorem majaówki były "Szare Szeregi"

10 czerwca

Orkiestra uczestniczyła w uroczystej Mszy św. w Żurawicy Dolnej z okazji święta patronki szkoły - "św. Jadwigi Królowej Polski".

10 czerwca

Orkiestra uświetniła koncertem marszy festyn zorganizowany na stadionie w Żurawicy.

14 czerwca

Orkiestra uświetniła Mszę św. oraz procesję Bożego Ciała w kościele Żurawica Dolna.

22 - 24 czerwca

Na zaproszenie kręgu harcerskiego z Gdyni i Zakopanego orkiestra uświetniła uroczystości w Zakopanym związane z 90-leciem ZHP oraz rocznicą śmierci gen M. Zaruskiego. Odbył się przemarsz ulicami miasta na cmentarz, gdzie spoczywa gen M. Zaruski (twórca GOPR-u) oraz na cmentarz gdzie spoczywają Andrzej i Olga Małkowscy (twórcy ZHP na ziemiach polskich) z apelem poległych. Również odbyło się uroczyste wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej gen. M. Zaruskiemu.

18 lipca -
1 sierpnia

Wyjazd orkiestry na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy do Jadwisina k/Warszawy. Program szkolenia to: praca w sekcjach, ćw. indywidualne, praca nad nowymi marszami:    "Pod Wawelem", "Marsz, marsz Polonia",         "Morning Post". Pomocniczym instruktorem był Paweł Maliczowski - puzon (student A.M. we Wrocławiu).

21 lipca

W ramach obozu a na prośbę władz miejskich Serocka orkiestra zaprezentowała na rynku w Serocku - lato w mieście, bogaty repertuar marszy przeplatany narracją etymologiczną poszczególnych utworów przez  dh. Jana Semkowa.

28 lipca

Orkiestra wzięła udział w pikniku na plaży w Serocku.

4 sierpnia

Orkiestra uświetniła Mszę św. w kościele oo. Karmelitów bosych w Przemyślu. Podczas Mszy św. został poświęcony sztandar dl szarych szeregów a następnie z kompanią honorową W.P. nastąpił przemarsz ulicami miasta Przemyśla pod pomnik Orląt Przemyskich gdzie została umieszczona tablica pamiątkowa poświęcona rocznicy Powstania Warszawskiego.

15 sierpnia

Zespół kameralny orkiestry ZHP uświetnił główne obchody rocznicy Powstania Warszawskiego w Warszawie. po uroczystej Mszy św. w kościele św. Jakuba, którą odprawił naczelny kapłan ZHP ks. J. Ujma a celebrowali kapłani miedzy innymi ze Szwecji, uroczystości przeniosły się na cmentarz powązkowski, gdzie odbyła się gawęda harcerska po której nastąpiło składanie kwiatów i wieńców. Całość zakończyło uroczyste odegranie Ciszy nocnej.  

1 września

Orkiestra uświetniła Mszę św. w opactwie Benedyktynek w Jarosławiu wraz z przemarszem ulicami miasta na cmentarz gdzie spoczywa dh H. Puzon. Na cmentarzu po okolicznościowych przemówieniach nastąpił apel poległych. Całość zakończono modlitwą harcerską. Msza i uroczystość była poświęcona bł. Anny Janke i jej działalności na płaszczyźnie ZHP w różnych okresach jej życia.

9 września

Uroczysta Msza św. w Birczy oraz przemarsz na stadion w związku z głównymi uroczystościami dożynkowymi. W trakcie części oficjalnej orkiestra zaprezentowała repertuar marszowy.

15 października

Orkiestra uświetniła uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w I L.O. w Przemyślu. Były to główne uroczystości w regionie.

10 listopada

Orkiestra uświetniła święto Niepodległości Polski. Po Mszy św. w kościele św. Trójcy nastąpił przemarsz pod pomnik Orląt Przemyskich. Po krótkich przemówieniach, złożeniu wieńców.

11 listopada

Orkiestra wzięła udział w uroczystej Mszy św.  z okazji Niepodległości Polski w Kościele -  Żurawica Dolna. Po Mszy św. orkiestra wystąpiła z repertuarem patriotycznym w montażu      słowno - muzycznym.

16 - 18 listopada

Wyjazd orkiestry na warsztaty muzyczne do ośrodka ZHP w Ruszelczycach podczas którego orkiestra pracowała nad nowym marszem  "Mister X". Całość warsztatów prowadził         dh. Jan Semków.

20 listopada

Podczas przekazywania światełka Betlejemskiego na rynku przemyskim trębacze: Dawid Szczeciński i Krzysztof Polniak wykonali w dwugłosie hasło W.P. oraz okolicznościowe kolędy.

25 listopada

Z okazji św. Katarzyny orkiestra uświetniła uroczystą Mszę św. w Żurawicy Dolnej dla kolejarzy węzła PKP Żurawica - Medyka. Organizatorem uroczystości była NSZZ "Solidarność". Całość orkiestry prowadził         dh. Jan Semków.

30 grudnia

Podczas Mszy św. w Żurawicy Górnej orkiestra zaprezentowała kolędy wzbogacając oprawę liturgiczną.

2002 r.
[powrót]

2 lutego

Oprawa liturgii Mszy św. w Żurawicy Dolnej oraz koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry, kwartetu i chóru parafialnego działającego pod dyrekcją ks. prałata Stanisława Burczyka, byłego dziekana Dekanatu Żurawickiego oraz proboszcza parafii Żurawica pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

23 lutego

„Dzień Myśli Braterskiej" w klubie żołnierskim J.W. przy ul, 29 listopadaa uświetnienie uroczystości harcerskiej zakończonej koncertem marszy tematycznych. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie batuty dla obecnego kapelmistrza dh hm Jana Łaskarzewskiego orkiestry oraz honorowego dyplomu za podjęty trud i wysiłek w reaktywowaniu Harcerskiej Orkiestry Dętej dla dyr. Gimnazjum w Żurawicy dh Jana Semkowa. od Kręgu Seniorów ZHP hufca ziemi przemyskiej.

12 marca

Zakończenie rekolekcji w Żurawicy Dolnej - Msza św. wraz z nabożeństwem Fatimskim,- cała uroczystość zakończyła procesja na cmentarz o godz. 00.10.

13 kwietnia

Uroczysta Msza św. w kościele Św. Trójcy w Przemyślu z wmurowaniem pamiątkowej tablicy dla Związku Sybiraków w Polsce Orkiestrą dyrygował dyr. Jan Semków.

26 kwietnia

Orkiestra wzięła udział w l Podkarpackim Festiwalu dla Szkół Muzycznych I i II st. w Mielcu zajmując I miejsce w kategorii Orkiestr oraz wyróżnienie dla Kwartetu puzonowego za wykonanie partii solowej.

3 maja

Uroczystości Powiatowe w Krasiczynie. Oprawa liturgii Mszy św. której przewodniczył bp. Stefan Moskwa przemarsz na dziedziniec zamkowy i oprawa części oficjalnej, Następnie Orkiestra wraz z Kwintetem dętym blaszanym wystąpiła z koncertem marszy tematycznych jak również repertuarem lekkim.

16 maja

Oprawa uroczystej Mszy św. w Żurawicy Górnej połączona z konsekracją kościoła i ołtarza oraz zakończenia Misji świętych Uroczystościom przewodniczył bp. St. Moskwa.

30 maja

Orkiestra uświetniła coroczną uroczystą Mszę św. wraz z procesją w Żurawicy Dolnej z okazji święta Bożego Ciała.

1 czerwca

Występ Orkiestry na scenie w rynku przemyskim w ramach harcerskiej akcji pt. „Harcerze Dzieciom".

15 czerwca

Uroczystość nadanie imienia, poświęcenia i wyręczenia sztandaru dla Chorągwi Podkarpackiej w Rzeszowie. Orkiestra uświetniła Mszę św. polową na placu Farny w Rzeszowie, celebrze przewodniczył bp. T. Górny. W części oficjalnej orkiestra rozpoczęła defiladę ulicami miasta odprowadzając kolumnę harcerzy na pola namiotowe.

16 czerwca

Uroczysta Msza św. w Żurawicy Dolnej, przemarsz przez Żurawicę do Hali Sportowej gdzie nastąpiło przecięcie wstęgi przez Wójta Gminy Jerzego Andracha oraz poświęcenie obiektu przez ks. dziekana Aleksandra Zająca. Całość uroczystości zwieńczył przygotowany program artystyczny zakończony występem Orkiestry.

9-23 lipca

Orkiestra wyjechała na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy do Jadwisina k/Warszawy wraz z dodatkowym instruktorem muzycznym Pawłem Maliczowskim studentem AM we Wrocławiu.

14 lipca

Orkiestra wzięła udział w Festiwalu Orkiestr Dętych w Serocku w ramach Serockiego Lata w Mieście gdzie zdobyła statuetkę oraz wzbudziła duży podziw i uznanie kapelmistrzów innych orkiestr a w szczególności     pana  F. Bieganowskiego Kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Wyszkowa, byłego kapelmistrza Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej W.P.   w Warszawie.

27 września

Orkiestra uświetniła w Buszkowicach (gm. Żurawica) uroczystość powitania obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej wraz z liturgią Mszy św. której przewodniczył bp. A. Szal.

28 września

Orkiestra uświetniła powitanie obrazu Pani Jasnogórskiej w Żurawicy Dolnej wraz z liturgią Mszy św. której przewodniczył bp Stanisław Moskwa oraz Apelem Jasnogórskim.

29 września

Orkiestra brała udział w uroczystej konsekracji ołtarza i pożegnania obrazu. Liturgii Mszy św. przewodniczył abp. Józef Michalik a homilię wygłosił bp. Kazimierz Ryczan.

3 października

Orkiestra uświetniła uroczystość nawiedzenia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Żurawicy Górnej uczestnicząc w liturgii Mszy św. oraz Apelu Jasnogórskiego pod przewodnictwem bp. Mariana Taborskiego.

20 października

Orkiestra uświetniła uroczystą Mszę św. w Wyszatycach (gm. Żurawica) oraz część oficjalną z okazji oddania do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej.

10 listopada

W przeddzień święta Niepodległości oraz 5-lecia Hufca Ziemi Przemyskiej odprawiona została uroczysta Msza św. w kościele Św. Trójcy w Przemyślu przez kapelana ZHP ks. St. Częczka. Część oficjalna odbyła się pod pomnikiem Orląt Przemyskich wraz z apelem poległych.

11 listopada

Odbyła się uroczysta Msza św. w Żurawicy Dolnej po której nastąpił montaż słowno-muzyczny przygotowany przez nauczycieli Gimnazjum w Żurawicy a oprawę muzyczna zapewniła orkiestra występując z pieśniami i marszami tematycznymi.

2003 r.
[
powrót]

3 maja

Uroczystości Powiatowe w Krasiczynie z okazji święta 3-go majaa. Orkiestra wystąpiła z koncertem marszy tematycznych jak również repertuarem lekkim na dziedzińcu zamku w Krasiczynie.

24 maja

Orkiestra uświetniła obchody dziesięciolecia działalności Prywatnej Szkoły Muzycznej I st.
im. I..J. Paderewskiego w Przemyślu.

31 maja

Dni Unijne w Gminie Żurawica. Orkiestra wystąpiła z  koncertem marszy na hali sportowej w Żurawicy po czym nastąpiło spotkanie lokalnej społeczności z władzami samorządowymi Gminy Żurawica, powiatu przemyskiego oraz parlamentarzystami.

1 czerwca

W czasie Festynu  kończącego "Dni Unijne w Gminie Żurawica" orkiestra wystąpiła z  koncertem marszy na stadionie sportowej w Żurawicy gdzie obok dh. Jana Łaskarzewskiego jako kapelmistrzowie orkiestry zaprezentowali się dyrektor Gimnazjum w Żurawicy a zarazem kierownik artystyczny orkiestry Jan Semków a także wójt gminy Żurawica Piotr Tomański.

11 października

Przemyśl; Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 14 w Przemyślu o godz. 9.30 w kościele św. b. Alberta, po Mszy św. uroczystości z udziałem orkiestry na placu szkolnym.

16 października

Przemyśl; Uroczystości związane z 25-leciem pontyfikatu Jana Pawła II o godz. 11.30; xx Salezjanie - Lipowica.

11 listopada
 

Żurawica; Uroczysta Msza św. z okazji Dnia Niepodległości - oprawa muzyczna

11 listopada
 

Bircza; Uroczysta Msza św. z okazji   Dnia Niepodległości - oprawa muzyczna oraz koncert marszy patriotycznych Orkiestry.

12 listopada
 

Przemyśl; Wręczenie sztandaru w Zespole Szkół Mechanicznych i Drzewnych w Przemyślu - oprawa muzyczna

24 grudnia

Przemyśl - Lipowica; Uroczysta Pasterka  Kwintet dęty - oprawa muzyczna, koncert kolęd.

26 grudnia

Żurawica; Uroczysta Msza św. z okazji Bożego Narodzenia - oprawa muzyczna oraz koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry oraz Zespołu kameralnego " Żurawica Brass".

2004 r.
[powrót]

11 stycznia

Orkiestra uświetniła liturgię mszy św. w parafii Żurawica dolna oraz koncert kolęd i pastorałek.

2 lutego
Orkiestra wystąpiła z koncertem kolęd w kościele oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu. Mszę Św. odprawił i homilię wygłosił kapelan W.P. mjr o. Andrzej Gut. Orkiestrą gościnnie dyrygował jej były klarnecista i kapelmistrz hm. mgr Zdzisław Strzępek.
3 maja

Orkiestra tradycyjnie obsługiwała uroczystości powiatowe z okazji konstytucji 3-go maja w Babicach. Po mszy św. orkiestra przemaszerowała do GDK i koncertem otworzyła część oficjalną uroczystości. W w/w święcie brali udział; starosta Stanisław Bajda, v-ce starosta Witold Kowalski, przewodniczący rady Zbigniew Fac, v-ce prezydent miasta Przemyśla Ryszard Lewandowski i inni.

10 maja

Orkiestra pod batutą dh. Jana Semkowa uświetniła mszę św. W kościele Żurawica dolna z okazji zakończenia wizyty abp. Józefa Michalika w tutejszej parafii.

16 maja

Ołtarz polowy na Monte Casino w Przemyślu o godzinie 15.00 odbyła się Uroczysta Msza św. z okazji 60 rocznicy bitwy o Monte Casino, z udziałem kompani honorowej W. P. . Oprawa Mszy św. oraz koncert Orkiestry. Mszę św. odprawiali kapłani w obrządku Rzymsko-katolickim, Greko-katolickim i Prawosławnym. Głównym celebransem był o. A. Gut, kapelan W.P. w Przemyślu.

31 maja Uroczysta liturgia, poświęcenie sztandaru i nadanie imienia Szkole Podstawowej w Sierakoścach (gmin. Fredropol). Podczas uroczystości uczestniczyli matropolita przemyski abp Józef Michalik, wójt gminy , poseł Marek Kuchciński, zaproszeni goście, rodzice i młodzież szkolna.
4 lipca

Orkiestra brała udział w VII Wielkich Manewrach Szwejkowskich w Przemyślu. Po mini koncercie w rynku nastąpił przemarsz na zamek kazimierzowski (jako tambur major, orkiestrę prowadził Mateusz Fac) gdzie orkiestra dała koncert otwierając kolejny dzień wielkiego święta, w którym brał udział m. in. Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

10 lipca

Na prośbę Stowarzyszenia Kupieckiego w Krakowie oddział w Przemyślu, trąbacz Jacek Łaskarzewski otworzył hejnałem przemyskim uroczystość w ośrodku wypoczynkowym „Niva - w Wapowcach k/Przemyśla.

21 lipca -
3 sierpnia

Odbył się kolejny obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Lesku. Orkiestra wyjechała prawie w pełnym składzie. Jak co roku instruktorami muzycznymi byli dh Jan Łaskarzewski, dh Paweł Maliczowski (obecnie puzonista solista Filharmonii Wrocławskiej) oraz dh Krzysztof Polniak wraz z dh Mateuszem Facem. Podczas obozu, oprócz pracy nad warsztatem gry w poszczególnych sekcji, orkiestra poszerzyła swój repertuar o kolejne pozycje takie jak: "Warszawianka", "Marsz generalski", "Auld Lang Syne""Long Street Diexie".
 Ponadto dh Krzysztof Polniak z prawdziwą pasją wypracowywał repertuar zespołu kameralnego "Żurawica BRASS" z nowymi członkami (Jacek Łaskarzewski - flügelhorn, Marcin Baran - trąbka oraz Krzysztof Dyrkacz - tuba).

25 lipca

Orkiestra dała koncert dla społeczności lokalnej i turystów podczas pikniku na odkrytej pływalni w Ustrzykach Donych.

31 lipca

VII zlot ZHP chorągwi podkarpackiej w Ustrzykach Dolnych z okazji jubileuszu "Bieszczadzka Akacja letnia" oraz 60 rocznica Powstania Warszawskiego. Podczas mszy św. wystąpił zespół kameralny "Żurawica BRASS" w składzie Dawid Szczeciński - trąbka, Krzysztof Polniak - trąbka, flügelhorn, Jacek Łaskarzewski - trąbka, flügelhorn, Tomasz Łaskarzewski - puzon, Krzysztof Dyrkacz - tuba. W godzinach popołudniowych wystąpiła z koncertem obok zespołu "Wołosatki" w bloku harcerskim.

1 sierpnia

Z okazji 60 rocznicy Powstania Warszawskiego, orkiestra uświetniła mszę św. w kościele parafialnym w Lesku oraz dała społeczności lokalnej koncert marszy patriotycznych. Podczas mszy św. wystąpił również zespół kameralny "Żurawica BRASS" w składzie Dawid Szczeciński - trąbka,
Krzysztof Polniak - trąbka, flügelhorn, Jacek Łaskarzewski - trąbka, flügelhorn, Tomasz Łaskarzewski - puzon, Krzysztof Dyrkacz - tuba.

26 sierpnia

Orkiestra uświetniła obchody 65 rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego, jakie odbyły się w kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa na Lipowicy w Przemyślu. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. Jan Kucharczyk a część oficjalna odbyła się pod Obeliskiem upamiętniającym ofiary hitleryzmu na Lipowicy. Poświęcenia dokonał ks. Jan Kucharczyk (proboszcz parafii salezjańskiej). W uroczystości wzięli udział: Prezydent Przemyśla - Robert Choma, Przewodniczący Rady Miasta - Stanisław Radyk, organizacje kombatanckie oraz społeczność lokalna.

5 września
Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną dożynek powiatowych w Kalwarii Pacławskiej podczas Mszy Św. na galerii. Orkiestrą gościnnie dyrygował były członek harcerskiej orkiestry w latach 1967-1980, kapelmistrz byłej Orkiestry WOPiSG hm. kpt. mgr Tadeusz Dobrowolski. Część artystyczna odbyła się w Huwnikach gdzie obok Zespołu Pieśni i Tańca "Trójczyce" wystąpiła również orkiestra.
11 listopada
W Święto Niepodległości w Żurawicy orkiestra wzięła udział w Mszy Św., której przewodniczył ks. Prałat Stanisław Burczyk, następnie z kompanią honorową W.P. przemaszerowano pod pomnik gdzie nastąpiła część oficjalna. Po krótkim przemówieniu wójta gminy Żurawica Piotra Tomańskiego żołnierze oddali salwę honorową, po czym odczytano apel poległych i złożono wiązanki kwiatów.
11 listopada
W godzinach popołudniowych orkiestra wzięła udział w Powiatowych obchodach Święta Niepodległości w Birczy. Po uroczystej Mszy Św. część oficjalna przeniosła się do Gminnego Domu Kultury, gdzie orkiestra dała koncert pieśni i marszy tematycznych. W uroczystościach udział wzięły władze gminne, miejskie i powiatowe z przewodniczącym rady Zbigniewem Facem i starostą Sanisławem Bajdą.

2005 r.
[powrót]

9 stycznia

Na zaproszenie naczelnika wydziału kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu Jana Jarosza, orkiestra i zespół kameralny "Żurawica BRASS" wzięła udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Przemyślu.

23 stycznia
Orkiestra wystąpiła z koncertem kolęd w kościele oo. Karmelitów w Przemyślu. Mszę Św. odprawił i homilię wygłosił kapelan W.P. mjr o. Andrzej Gut. Orkiestrą gościnnie dyrygował hm. mgr Zdzisław Strzępek, były instrumentalista - klarnecista oraz kapelmistrz Harcerskiej Orkiestry Dętej. Dla orkiestry była to ważna chwila, ponieważ msza odprawiana była w intencji muzykujących harcerzy, żyjących jak i tych, co już od nas odeszli na wieczne muzykowanie.
30 stycznia
Z koncertem kolęd wystąpiła orkiestra oraz zespół kameralny "Żurawica BRASS" dla społeczności lokalnej w kościele parafialnym - Żurawica górna. Mszę Św. odprawił i homilię wygłosił ks. proboszcz Marek Boratyn.
1 lutego
Koncert kolęd dla pensjonariuszy schroniska im. Brata Alberta w Przemyślu, dał zespół kameralny "Żurawica Brass" w składzie: Krzysztof Polniak - trąbka, flügelhorn, Marcin Baran - trąbka, flügelhorn, Jacek Łaskarzewski - trąbka, Tomasz Łaskarzewski - puzon, Krzysztof Dyrkacz - tuba.
26 lutego
Orkiestra została zaproszona na uroczystości związane z patronem Harcerek i Harcerzy Polskich bł. Ks. Wincentego Frelichowskiego, które odbyły się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił Naczelny Kapelan Wojska Polskiego i Duszpasterz Harcerek i Harcerzy ks. abp Leszek Sławoj Głódź. We mszy uczestniczył również Naczelny Kapelan ZHP ks. Jan Ujma, Kapelan ZHR oraz ks. Prałat Zdzisław Peszkowski - kapelan Rodzin Katyńskich. W uroczystościach udział wzięły wszystkie organizacje harcerskie. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem orkiestra zaprezentowała pieśni harcerskie i patriotyczne. Dzięki staroście Witoldowi Kowalskiemu byliśmy na grobie ks. Jerzego Popiełuszki, zwiedziliśmy parlament oraz nowo powstałe muzeum Powstania Warszawskiego.
6 marca
Na zaproszenie ks. Abp Leszka Sławoja Głódzia, orkiestra po raz drugi gościła w Warszawie w Katedrze Praskiej biorąc udział w głównych uroczystościach 65 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Msza Św., którą koncelebrował m. in. Kapelan Rodzin Katyńskich ks. Prałat Zdzisław Peszkowski, a której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Abp Leszek Sławoj Głódź transmitowana była przez TVP Polonia. Oprawę muzyczną liturgii zapewniała Harcerska Orkiestra Dęta z Żurawicy oraz Chór Katedralny pod dyrekcją Pawła Łukaszewskiego. Po uroczystej liturgii orkiestra dała krótki koncert pieśni patriotycznych i melodii harcerskich z Powstania Warszawskiego. W programie artystycznym obok Edyty Geppert, Krzysztofa Kolbergera, Artura Żmijewskiego, Danuty Stenki i zespołu wokalno-instrumentalnego, wystąpił w partii solowej trębacz orkiestry harcerskiej Krzysztof Polniak, z sekwencją muzyczną "Śpij kolego w ciemnym grobie". W wolnym czasie orkiestranci mieli okazję obejrzeć musical "Skrzypek na Dachu" w teatrze Żydowskim oraz zwiedzili Pałac Namiestnikowski.
24 kwietnia
65 rocznica zbrodni katyńskiej. Inicjatorami uroczystej Eucharystii było Przemyskie Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej. Celebrze przewodniczył ks. prałat Stanisław Czenczek a homilię wygłosił o. Andrzej Gut. Po uroczystej Mszy Św. nastąpiło złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą, przy której służby mundurowe pełniły wartę. Ceremonię zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry. W uroczystości udział wzięły liczne poczty sztandarowe, władze miasta i powiatu z prezydentem Robertem Chomą i starostą Sanisławem Bajdą. Nad całością czuwała pani Zofia Rutkowska.
3 maja
Jak co roku orkiestra zapewniła oprawę muzyczną w Powiatowych uroczystościach 214 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Kalwarii Pacławskiej. Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Abp Ignacy Tokarczuk. Po uroczystej liturgii starosta Stanisław Bajda wręczył seniorowi abp Ignacowi Tokarczukowi ryngraf w dowód wdzięczności za wieloletnią posługę Ordynariusza Diecezji Przemyskiej w tak trudnych czasach. Po uroczystości orkiestra dała koncert melodii tematycznych w krużgankach Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej.
8 maja
Uroczystości 60 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Orkiestra uświetniła uroczystą Mszę Św. w kościele xx. Salezjanów w Przemyślu, której przewodniczył ks. Leszek Leś a homilię wygłosił ks. Tadeusz Pater. Po Mszy Św. nastąpił przemarsz ulicami miasta Przemyśla z kompanią honorową W.P. pod pomnik Orląt Przemyskich, gdzie została wmurowana tablica pamiątkowa poświęcona wszystkim żołnierzom poległym w walce z faszyzmem. W uroczystości udział wzięły władze Powiatowe, Miejskie, Parlamentarzyści oraz społeczność lokalna.
15 maja
Orkiestra uświetniła Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym w Jarosławiu. Wzięły w nim udział zespoły z poszczególnych powiatów Podkarpacia oraz Wojewódzkie Władze Komendy Policji i władze Jarosławia pełniące obowiązki gospodarza imprezy.
21 - 22 maja
Orkiestra brała udział w X Jubileuszowej Ogólnopolskiej Pielgrzymce ZHP na Jasną Górę. Jak zawsze pierwsza Msza Św. odprawiona została w Bazylice pełnej harcerzy a przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Abp Edward Nowak W drugim dniu Mszę Św. w kaplicy Pani Jasnogórskiej odprawił i homilię wygłosił naczelny kapelan ZHP ks. Jan Ujma. Orkiestra uświetniała uroczyste apele, liturgie Mszy Św., kończąc pożegnalnym koncertem na dziedzińcu Jasnej Góry.
5 czerwca
W bieżącym roku rozpoczęła się pierwsza edycja imprezy "Dzień Gminy Żurawica". W wielkim bloku imprez wystąpiła również z koncertem dla społeczności gminy - Harcerska Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy. Można było również podziwiać profesjonalną musztrę paradną wykonaną przez Reprezentacyjną Orkiestrę Dętą Straży Granicznej z Nowego Sącza.
12 czerwca
Orkiestra brała udział w poświęceniu sztandaru i nadaniu imienia Bł. Ks. Jana Balickiego dla Zespołu Szkół w Wyszatycach (gmina Żurawica). Po uroczystej Mszy Św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bp. Adam Szal, orkiestra poprowadziła kolumnę na plac szkolny, gdzie nastąpiła część oficjalna uroczystość z przekazaniem sztandaru społeczności szkolnej i przybliżeniem sylwetki Patrona przez dyrektora szkoły mgr Józefa Zubika. Orkiestra po odegraniu Hymnu Państwowego na zakończenie uroczystości zaprezentowała wiązanki melodii. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście między innymi: ks. Bp. Adam Szal, ks. Infułat Stanisław Zygarowicz, ks. Prałat Aleksander Zając, proboszcz parafii Wyszatyce oraz władze gminne z Wójtem Piotrem Tomańskim na czele.
19 czerwca
Zespół kameralny "Żurawica Brass" uświetnił liturgię mszy św. w kościele xx. Salezjanów w Przemyślu. Mszę św. odprawił proboszcz, ks. Leszek Leś. Zespół oprócz pieśni liturgicznych zaprezentował utwory J. S. Bacha, J. Pachelbela, H. Purcela i M. A. Charpentiera. Zespół wystąpił w składzie: K. Polniak - trąbka, flügelhorn, M. Baran - trąbka, flügelhorn, J. Łaskarzewski - trąbka, T. Łaskarzewski - puzon, K. Dyrkacz - tuba.
3 lipca
Przegląd orkiestr dętych OSP w Żurawicy na szczeblu Wojewódzkim - eliminacje do przesłuchań Ogólnopolskich. Jury w składzie: Tadeusz Dobrowolski, Stefan Żuk i ks. Mieczysław Gniady po wysłuchaniu orkiestr wytypowało zespoły do dalszych eliminacji (I miejsce Orkiestra Dęta OSP Brzozów, II miejsce Orkiestra Dęta OSP Tryńcza, III miejsce Orkiestra Dęta OSP Gać). Harcerska Orkiestra Dęta z Żurawicy, zakończyła całość imprezy występując również z prezentacją swojego dorobku artystycznego jako muzyczni gospodarze święta strażackich dęciaków.
17 lipca -
1 sierpnia
Odbył się kolejny obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Lesku. Orkiestra wyjechała w pełnym składzie. Głównymi instruktorami muzycznymi byli dh Jan Łaskarzewski, dh Paweł Maliczowski (obecnie puzonista solista Filharmonii Wrocławskiej i wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu) i dh. Grzegorz Kindlik. Wychowawcami i instruktorami byli: dh Krzysztof Polniak, dh. Dawid Szczeciński wraz z wolontariuszem dh Mateuszem Facem. Podczas obozu, oprócz pracy nad warsztatem gry w poszczególnych sekcji, orkiestra szlifowała swój repertuar poszerzając o kolejne pozycje m. in.: "Biesiadny", "Ale fajnie", "Az a szep", "One Moment in Time".
Podsumowując to zgrupowanie należy podkreślić, że było bardzo dobre pod względem merytorycznym jak i wychowawczym. Należą się tutaj podziękowania wszystkim członkom orkiestry, instruktorom, wychowawcom a w szczególności głównemu organizatorowi wszystkich obozów szkoleniowych, Kierownikowi Artystycznemu Orkiestry od jej reaktywowania, Dyrektorowi Gimnazjum w Żurawicy hm. mgr Janowi Semków.
21 - 25 lipca
Orkiestra reprezentowała Powiat Przemyski w Egerze (Węgry) podczas Dni Kultury Polskiej. Uroczysty koncert otwierający odbył się na dziedzińcu zamku, w którym udział wzięły władze węgierskie oraz ze strony polskiej starosta Stanisław Bajda, przewodniczący rady powiatu Zbigniew Fac i zaproszeni goście. W programie orkiestra zaprezentowała głównie utwory polskie a w klimat bloków tematycznych wprowadzał zespół kameralny "Żurawica BRASS". Na zestawie perkusyjnym grał dh Mateusz Fac (były klarnecista orkiestry - obecnie student UMCS w Lublinie). Partie solowe, w "Polce na cztery puzony" Franciszka Suwały, wykonali: Tomasz Łaskarzewski, Piotr Godzień, Dawid Sokolik i Remigiusz Bijan. Orkiestra wystąpiła jeszcze z drugim koncertem na dziedzińcu zamkowym i placu głównym Egeru. Następne koncerty odbyły się w Felsotarkanyba i Belapatfalva. Wszystkie koncerty spotykały się z gorącym przyjęciem słuchaczy, którzy nie szczędzili słów uznania dla młodych artystów.
31 lipca
Na zaproszenie wójta gminy Polańczyk orkiestra wystąpiła gościnnie w bloku artystycznym - Święto "Wilka" - w Wołkowyi, prezentując głównie utwory znane i popularne.

24 sierpnia

Zespół kameralny Żurawica "BRASS" wystąpił z repertuarem klasycznym inaugurując Międzynarodowe Sympozjum Języka Niemieckiego. Uroczyste spotkanie i koncert odbyło się w sali konferencyjnej hotelu "Gromada" w Przemyślu.

1 września

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2005/2006 i otwarcie nowego Gimnazjum w Żurawicy. Mszy Św. przewodniczył i słowo boże wygłosił ks. Abp Józef Michalik.

4 września

Orkiestra wzięła udział w Gminnych Dożynkach w Żurawicy. W koncercie na stadionie LKS Żurawianka zaprezentowała utwory i melodie popularne. Koncert tradycyjnie otworzył kwintet dęty Żurawica "BRASS".

16 - 18 września

Na zaproszenie chorągwi Krakowskiej orkiestra wraz z zespołem kameralnym uświetniła Zlot Chorągwi Krakowskiej i mszę św. polową w Młoszowie oraz wystąpiła z koncertem podczas Święta Organizacji Pozarządowych na Krakowskich Błoniach.
7 października
Orkiestra wzięła udział w "Marszu Życia i Nadziei" w Przemyślu. Organizatorem tej akcji było Stowarzyszenie Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi "EUROPA DONNA" w Przemyślu oraz Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Przemyślu.

11 listopada

Orkiestra uświetniła w Żurawicy 87 rocznicę uzyskania niepodległości poprzez oprawę liturgii Mszy św. (przewodniczył ks. Prałat Stanisław Burczyk a homilię wygłosił ks. Prałat Aleksander Zając). Następnie wraz kompanią honorową W.P., pocztami sztandarowymi, społecznością lokalną przemaszerowała pod pomnik, gdzie wójt gminy Żurawica Piotr Tomański wygłosił przemówienie i złożono okolicznościowe wieńce i wiązanki kwiatów. W godzinach popołudniowych orkiestra zakończyła koncertem okolicznościowym wieczornicę, zorganizowaną przez dyr. Jana Semków w Auli Gimnazjum w Żurawicy.

21 grudnia

Na przemyskim rynku wystąpili Wojciech Fednar - trąbka i Rafał Górka - trąbka z kolędami podczas przyjęcia Światełka Betlejemskiego.

25 grudnia

Zespół kameralny Żurawica "BRASS" wystąpił z koncertem kolęd oraz uświetnił liturgię mszy św. w kościele oo. Karmelitów w Przemyślu. Zespół wystąpił w składzie: Jacek Łaskarzewski, Paweł Fac, Marcin Baran - trąbki, Tomasz Łaskarzewski - puzon, Krzysztof Dyrkacz - tuba.

26 grudnia

Orkiestra wraz z zespołem kameralnym Żurawica "BRASS", uświetniła liturgię mszy św. w parafii Żurawica górna. Dała również koncert kolęd i pastorałek różnych narodów. Mszę św. prowadził i homilię wygłosił proboszcz parafii ks. Marek Boratyn.

2006r.
[powrót]

8 stycznia

Zespół kameralny Żurawica "BRASS" wystąpił z koncertem kolęd w kościele Karmelitanek Bosych w Przemyślu.

15 stycznia
Orkiestra wzięła udział w wieczorze kolęd zorganizowanym w Gimnazjum w Żurawicy dla społeczności lokalnej. Wśród licznie zgromadzonej publiczności obecni byli: v-ce starosta Witold Kowalski, v-ce wójt Janusz Szabaga, ks. prałat Stanisław Burczyk, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście.
15 stycznia
Zespół kameralny Żurawica "BRASS" wystąpił z koncertem kolęd w kościele xx. Salezjanów w Przemyślu, jednocześnie uświetnił liturgię Mszy Św..
21 stycznia
Korytniki Koncert kolęd dla społeczności niepełnosprawnej oraz wspólne dzielenie się opłatkiem z seniorem abp. Ignacym Tokarczukiem. Wśród zaproszonych gości obecni byli: v-ce wojewoda podkarpacki Dariusz Iwaneczko, poseł europarlamentu Andrzej Zapałowski, starosta powiatu przemyskiego Stanisław Bajda, przewodniczący rady powiatu Zbigniew Fac i v-ce starosta Witold Kowalski.
21 stycznia

Orkiestra kolędami uświetniła w kościele na błoniach w Przemyślu 55-lecie Koła Łowieckiego "Dzik".

22 stycznia
Orkiestra uświetniła Mszę Św. u oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu dla Sybiraków. Mszę Św. odprawił i homilię wygłosił o. Andrzej Gut.
22 stycznia
W Soborze Świętego Jana Chrzciciela w Przemyślu odbył się koncert polskich i ukraińskich kolęd. Wystąpił chór z Zespołu Szkół Muzycznych oraz  Szkoły Podstawowej  nr 5 w Przemyślu, kwintet dęty blaszany Żurawica "BRASS" (w składzie Jacek Łaskarzewski - trąbka, Paweł Fac - trąbka, Marcin Baran - trąbka, Tomasz Łaskarzewski - puzon i Krzysztof Dyrkacz - tuba), chór im. Mychajła Werbyćkoho  oraz zespół "Namysto" z Przemyśla. Metropolita Przemysko-Warszawski Arcybiskup Jan Martyniak podziękował chórzystom i instrumentalistom, a przede wszystkim uczniom z polskich i ukraińskich szkół za wspólne kolędowanie. Gospodarzem koncertu był ks. mitrat Eugeniusz Popowicz - proboszcz katedry.
29 stycznia
Orkiestra wraz z zespołem kameralnym uświetnili liturgię mszy św. w katedrze polskiej we Lwowie a po liturgii wierni wysłuchali koncertu. Mieliśmy również krótkie spotkanie z kardynałem Marianem Jaworskim. Wyjazd doszedł do skutku dzięki v-ce staroście Witoldowi Kowalskiemu, który pilotował całość.
18 lutego
Zespół kameralny Żurawica "BRASS" wzięła udział w liturgii żałobnej w kościele parafialnym - Kmiecie w Przemyślu oraz w pogrzebie dyrektora II LO im. K. Morawskiego w Przemyślu mgr Augustyna Partyńskiego. Solo na trąbce grał dh. Paweł Fac.
23 kwietnia
W święto Miłosierdzia Bożego zespół kameralny Żurawica "BRASS" uświetnił liturgię Mszy św. u oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu. Msza św. odprawiana była w intencji ofiar zbrodni katyńskiej
3 maja
Orkiestra uświetniła powiatowe obchody - 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja - w Żurawicy z udziałem władz Gminnych z wójtem Piotrem Tomańskim na czele, władz Powiatowych ze starostą Stanisławem Bajdą na czele, posłem Europarlamentu Andrzejem Zapałowskim, służb mundurowych i społeczności lokalnej. Po Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył ks. dziekan A. Zając wraz kompanią honorową W.P. uroczystość przeniosła się po pomnik gdzie wszystkich zebranych powitał wójt Piotr Tomański, następnie głos zabrał starosta Stanisław Bajda, po czym uroczyście złożono wieńce. Kolumnę wraz kompanią W.P. i sztandarami orkiestra poprowadziła do auli Gimnazjum gdzie odbył się program artystyczny, rys historyczny uroczystości przybliżył pan Lucjan Fac. Całość uroczystości zwieńczył koncert pieśni i marszy patriotycznych w wykonaniu orkiestry.
4 czerwca
Uświetnienie Mszy św. polowej w ośrodku harcerskim w Ruszelczycach dla kręgu seniorów chorągwi podkarpackiej. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił kapelan ZHP ks. Stanisław Czenczek. Po liturgii orkiestra dała krótki koncert dla uczestników złazu.
4 czerwca
Orkiestra w godzinach wieczornych wystąpiła z koncertem podczas święta Dnia Żurawicy. W partii solowej w polce na cztery puzony wystąpili: Remigiusz Bijan, Piotr Godzień, Paweł Beer i Tomasz Łaskarzewski. Na zestawie perkusyjnym grali: Mateusz Szeliga i Mateusz Jaremczuk.
7 czerwca
Peregrynacja relikwii błogosławionego ks. Wincentego Frelichowskiego - Patrona Harcerzy Polskich w Rzeszowie. Uroczystość zorganizowała Komenda Chorągwi Podkarpackiej. Przemarsz z pod Filharmonii. Na plac farny orkiestra wprowadziła kolumnę wraz z Relikwiami poczym nastąpiła część oficjalna z udziałem władz harcerskich (ZHP i ZHR), władz samorządowych, wojskowych i kościelnych z bp. Tadeuszem Górnym na czele. Po części oficjalnej w kościele Farnym odbyła się liturgia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp. T. Górny. W uroczystości obok orkiestry wystąpił chór "Oremus" z Rzeszowa oraz schola harcerska z Sanoka.
14 czerwca
Orkiestra uświetniła uroczystość poświęcenia sztandaru nadanie i imienia uczestnicząc we Mszy św., przemarszu i części oficjalnej w szkole podstawowej w Bolestraszycach. Mszę św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp. Adam Szal. W uroczystości udział wzięli starosta Stanisław Bajda, wójt Piotr Tomański, władze lokalne, społeczność szkolna i zaproszeni goście
15 czerwca

Uroczysta procesja Bożego Ciała rozpoczęła obchody 600-lecia parafii w Żurawicy. Po Mszy św. procesja przeszła z Żurawicy dolnej do Żurawicy górnej (od kilkunastu lat nowo wydzielonej parafii). Mszę św. prowadził i homilię wygłosił ks. prałat Aleksander Zając.

18 czerwca
Uroczysta liturgia zwieńczyła obchody 600-lecia parafii w Żurawicy dolnej, na którą przybyli przewodniczący episkopatu polski ks. abp J. Michalik, ks. bp K. Ryczan, kapituła przemyska i jarosławska, delegacja z Jaćmierza i okolicznych dekanatów, Poczty sztandarowe W.P., PKP, OSP z Żurawicy i okolicznych szkół, parafianie oraz goście. Na tę uroczystość przybył także starosta przemyski S. Bajda oraz gospodarz wójt P. Tomański. Mszę św. prowadził i homilię wygłosił ks. bp K. Ryczan (rodowity żurawiczanin obecnie bp diecezji kieleckiej). Orkiestra uświetniła całość liturgii a po mszy dała krótki koncert dla licznie przybyłych na tę uroczystość.
25 czerwca
W samo południe w niedzielę wystrzały z hufnic, czyli średniowiecznych armat i płynący z wieży zamkowej hejnał przemyski dały początek temu wielkiemu wydarzeniu. Wszystkich licznie zgromadzonych na wzgórzu zamkowym powitała dyr. PCKiN "Zamek" Renata Nowakowska. Oficjalnie imprezę otworzył Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, obecni również byli Poseł na Sejm RP Marek Kuchciński i Wicewojewoda Podkarpacki Dariusz Iwaneczko. Hejnał przemyski kilkakrotnie wykonywał zespół w składzie: Jacek Łaskarzewski, Paweł Fac i Marcin Baran - trąbki oraz Tomasz Łaskarzewski - puzon i Mateusz Szeliga - kocioł. Orkiestra wystąpiła z koncertem na estradzie zamkowej w bloku koncertowym biesiady obok Przemyskiego Kwartetu Smyczkowego, Zespołu Pieśni i Tańca "Przemyśl" oraz koncertu Justyny Steczkowskiej z zespołem.
2 i 9 lipca
Podczas obozu szkoleniowo - wypoczynkowego orkiestra brała udział we mszy św. w Jantarze a po liturgii na prośbę ks. proboszcza tejże parafii dała plenerowy koncert dla społeczności lokalnej oraz wypoczywających wczasowiczów.
22 lipca
Oprawa muzyczna corocznej harcerskiej imprezy "Ustrzykaniec 2006" w Ustrzykach Dolnych (msza św. i uroczysty apel w rynku miasta). W godzinach wieczornych orkiestra dała koncert na scenie pod dębami. W uroczystości brała udział komendantka chorągwi podkarpackiej hm. W. Domagała, burmistrz miasta, vice kurator podkarpacki, kapelani, seniorzy ZHP, 650 harcerzy i harcerek oraz społeczność lokalna.
8 wrzesień
Orkiestra uświetniła uroczystą liturgię w archikatedrze przemyskiej z okazji święta Straży Miejskiej w Przemyślu. W uroczystości brali udział funkcjonariusze miejscy oraz władze samorządowe z prezydentem Przemyśla Robertem Chomą na czele i starostą Stanisławem Bajdą. Podczas uroczystości orkiestrą dyrygował dh Krzysztof Polniak.
12 wrzesnia
Na zaproszenie ks. proboszcza Jana Kucharczyka z parafii xx. Salezjanów - Lipowica, orkiestra zapewniła oprawę muzyczną w trakcie liturgii. Po mszy św. orkiestra zaprezentowała kilka utworów okolicznościowych, dyrygował dh Krzysztof Polniak.
17 wrzesnia

Orkiestra wystąpiła z koncertem dla społeczności lokalnej w Żurawicy. Okazją do koncertu było coroczne gminne uroczystości dożynkowe - tradycyjne "Święto Plonów". W bloku koncertowym wystąpiła również kapela ludowa "Orzechowiacy" z Orzechowiec g/Żurawica, zespół "Akord" działający pod kierunkiem Wiesława Semków przy Gimnazjum w Żurawicy.

18 wrzesnia
Orkiestra uświetniła Mszę św. koncelebrowaną, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Adam Szal. Po uroczystym przemarszu orkiestra otworzyła część oficjalną z okazji nadania imienia Św. Stanisława Kostki i poświęcenia sztandaru szkole w Maćkowicach / gmina Żurawica. Na uroczystość przybył kurator podkarpacki Marek Karasiński, v-ce marszałek sejmiku wojewódzkiego Tadeusz Sosnowski, wójt Piotr Tomański, zaproszeni goście i cała społeczność lokalna wraz z uczniami i gronem pedagogicznym.
24 wrzesnia
Orkiestra wzięła udział we Mszy św. ekumenicznej w parafii Monte Cassino w Przemyślu. W liturgii wzięli udział kapłani obrządku Greckokatolickiego, Prawosławnego a przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz tejże parafii obrządku Rzymskokatolickiego.
1 pazdziernika
Orkiestra uświetniła Mszę św. koncelebrowaną, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Adam Szal. Po uroczystym przemarszu orkiestra otworzyła część oficjalną z okazji nadania imienia bł. ks. Bronisława Markiewicza i poświęcenia sztandaru szkole w Kosienicach / gmina Żurawica. Na uroczystość przybyli liczni goście, radni z wójtem Piotrem Tomańskim na czele, oraz cała społeczność lokalna wraz z uczniami i nauczycielami.
6 pazdziernika
Na Przemyskim rynku odbył się "Marsz Życia i Nadziei", zorganizowany przez Stowarzyszenie Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi, dyrektora Szpitala Wojewódzkiego, władze miasta i powiatu. Całą uroczystość rozpoczął koncert orkiestry a po części oficjalnej i przemówieniach zaproszonych gości, zgromadzeni wraz z orkiestrą przemaszerowali ulicami Kazimierza Wielkiego i Franciszkańską.
7 pazdziernika
Odbyła się uroczystość nadania imienia "2 Pułku Pancernego" i poświęcenia sztandaru dla Gimnazjum w Żurawicy. Soliści instrumentaliści: Wojciech Fednar - trąbka, Wojciech Tywoniuk - trąbka, Bartosz Dyrkacz - baryton, Tadeusz Maksym - baryton oraz Mateusz Szeliga - werbel, wystąpili w montażu słowno - muzycznym, których przygotował instruktor muzyczny dh. Dawid Szczeciński.
14 pazdziernika

Odbył się zjazd absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych Drzewnych w Przemyślu. Trębacze Jacek Łaskarzewski, Paweł Fac i Marcin Baran wzięli udział w uroczystej Mszy św. w bazylice archikatedralnej gdzie wykonywali fanfary a orkiestra zapewniła oprawę muzyczną w części oficjalnej na terenie szkoły. Całość imprezy zorganizował i nadzorował dyr. szkoły mgr Robert Rybak.

17 pazdziernika
Orkiestra wzięła udział w uroczystym nadaniu imienia Jana Pawła II szkole podstawowej w Leszczawce / gmina Bircza. Po uroczystej Mszy św. orkiestra poprowadziła kolumnę do szkoły, gdzie nastąpiła część oficjalna uroczystości z odsłonięciem tablicy pamiątkowej.
28 pazdziernika
Odbyły się główne uroczystości 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. Msza św. została odprawiona w kościele xx. Salezjanie pw. Św. Józefa a w liturgii koncelebrowanej brali udział ks. absolwenci II LO z ks. Infułatem X. Zygarowiczem a przewodniczył i homilię wygłosił również absolwent tej szkoły ks. Bp. Adam Śmigielski. Nad całością czuwał proboszcz parafii ks. Kazimierz Skałka. Część oficjalna odbyła się w budynku II LO gdzie po przemówieniach odsłonięto pamiątkowe tablice. Harcerska Orkiestra Dęta powstała w 1946 roku właśnie w II LO im. K. Morawskiego w Przemyślu a jej głównym inicjatorem był wspaniały katecheta i wychowawca wielu pokoleń młodzieży ks. Władysław Dec. Należy wspomnieć, że Orkiestra pożegnała swojego założyciela 12 listopada 1999, który nie ukrywał swojej radości w przemówieniu pod pomnikiem Orląt Przemyskich 26 września 1999 roku po jej reaktywowaniu w Żurawicy mówiąc "orkiestra zmartwychwstała". I ta sama orkiestra uświetniła nie tylko 100-lecie powstania II LO im. K. Morawskiego, ale również uczciła swojego założyciela ks. W. Deca w kolebce samych początków jej powstania. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, absolwenci, władze miasta i powiatu oraz zaproszeni goście.
29 pazdziernika
Werblista dh Mateusz Szeliga brał udział w apelu poległych przy pomniku Orląt Przemyskich, były to dalsze uroczystości związane ze 100-leciem II Liceum Ogólnokształcącego im. K. Morawskiego w Przemyślu.
5 listopada
Orkiestra uświetniła uroczystość konsekracji nowo wybudowanego kościoła w Reczpolu g/Krzywcza. Mszę św. koncelebrowaną przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik. Wśród licznie zgromadzonych wiernych nie zabrakło starosty powiatu przemyskiego Stanisława Bajdy oraz prezydenta miasta Przemyśla Roberta Chomy.
11 listopada
Trębacze Dawid Szczeciński, Marcin Baran i Marek Fac odegrali fanfary podczas liturgii w kościele parafialnym - Żurawica dolna, nadając uroczystości odpowiedni charakter. Orkiestra wystąpiła na uroczystej akademii w Auli Gimnazjum. Koncert orkiestry zwieńczył montaż słowno-muzyczny uczniów gimnazjum i zespołu "Akord" i referat okolicznościowy wygłoszony przez pana Lucjana Faca.
3 grudnia
Trębacz Jacek Łaskarzewski rozpoczął Hejnałem Przemyśla z wieży Zamku Kazimierzowskiego program "CZAR KRESÓW", emitowany na żywo w programie TVP3 Rzeszów. Był to pierwszy z cyklu program Telewizji Regionów ukazujący historię i współczesność 1000-letniego Przemyśla.
21 grudnia

Trębacze: Wojciech Fednar, Wojciech Tywoniuk, Dawid Szczeciński i Krzysztof Polniak powitali światełko betlejemskie na rynku przemyskim grając w dwugłosie kolędy.

25 grudnia
Zespół kameralny Żurawica "BRASS" uświetnił liturgię mszy św. i dał koncert kolęd w kościele oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu. Gościnnie z zespołem na zestawie perkusyjnym grał Mateusz Szeliga.
26 grudnia
Orkiestra wraz z zespołem Żurawica "BRASS" uświetniła liturgię mszy św. oraz dała koncert dla społeczności lokalnej w Żurawicy górnej.
28 grudnia

Orkiestra wzięła udział w III Rzeszowskim Marszu za Życiem w Święto Młodzianków. Po odegraniu ciszy nocnej na starym cmentarzu nastąpił przemarsz z werblami do klasztoru oo. Bernardynów. Po montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez harcerzy ZHP chorągwi rzeszowskiej, orkiestra dała koncert kolęd i uświetniła liturgię mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bp Edward Białogłowski. Całość była transmitowana przez TVP3 Rzeszów i TV Trwam.

2007r.
[powrót]

19 stycznia

Zespół kameralny Żurawica "BRASS" w składzie Jacek Łaskarzewski - trąbka, Paweł Fac - trąbka, Marcin Baran - trąbka, Remigiusz Bijan - puzon, Krzysztof Dyrkacz - tuba uświetnili spotkanie opłatkowe Hufca Ziemi Przemyskiej w szkole podstawowej nr 14 w Przemyślu. Na uroczystość przybyła cała społeczność harcerska na czele z komendantem Hufca hm Andrzejem Siwym, kapelanem ZHP ks. prałatem hm. Stanisławem Czenczkiem oraz komendantką seniorką hm. Ewą Leśniak.

21 stycznia
Orkiestra dała koncert kolęd oraz uświetniła liturgię mszy św. w kościele garnizonowym oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu. Mszy św. celebrowanej przewodniczył kapelan W.P. o. mjr Andrzej Gut - proboszcz parafii.
27 stycznia
Orkiestra wziąła udział w koncercie kolęd, który odbył się w Auli Gimnazjum w Żurawicy dla społeczności lokalnej. Organizatorem jak co roku był dyr. Gimnazjum i kierownik artystyczny orkiestry hm. mgr Jan Semków. W koncercie wystąpił również szkolny zespół wokalny "Akord" prowadzony przez mgr Wiesława Semków.
28 stycznia
Na zaproszenie ks. proboszcza Józefa Legowicza orkiestra wyjechał z koncertem kolęd na Ukrainę do Mościsk, gdzie uświetniła również msze św. w tamtejszym rzymsko-katolickim kościele parafialnym.
10 lutego
Pamięć zmarłym, żyjącym pojednanie.Orkiestra uświetniła 67 rocznicę deportacji Polaków na Sybir oraz poświęcenie sztandaru Związku Sybiraków O/Przemyśl w kościele xx. Salezjanów w Przemyślu. Mszę św. odprawiał ks. Tadeusz Pater, proboszcz parafii ks. Kazimierz Skałka a przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp. Marian Rojek. W uroczystej liturgii brał również udział Chór parafialny pod dyrekcję pana Jana Piecucha (długoletniego organisty salezjańskiej parafii i niestrudzonego krzewiciela kultury muzycznej przy tutejszym kościele). W uroczystości udział wzięli władze wojewódzkie z wice wojewodą Dariuszem Iwaneczko i radnym Stanisławem Bajdą, władze miasta z wice prezydentem Ryszardem Lewandowskim i naczelnikiem wydziału kultury Janem Jaroszem, władze powiatu z wice przewodniczącym rady Janem Semków oraz koło Związku Sybiraków na czele z prezesem Jerzym Różko i sekretarzem Janem Wajdą
22 marca
W ramach III Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie zorganizowany został uroczysty koncert pt. "Bądźmy solidarni z życiem". Do udziału w koncercie, Harcerska Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP z Żurawicy została zaproszona przez Ruchy i Stowarzyszenia na rzecz obrony życia i rodziny w Diecezji Rzeszowskiej a pilotowała dh Anna Dzika. Celem koncertu, którego wykonawcami były dzieci z rzeszowskich szkół i młodzież z katolickich organizacji, była afirmacja życia i ukazanie jego sensu i radości. Organizatorami koncertu były: WDK oraz organizacje katolickie walczące o obronę życia, w tym Stowarzyszenie "Tak Życiu" założone przez dr Barbarę Frączek. Wśród słuchaczy była obecna komendantka Chorągwi Podkarpackiej hm. Władysława Domagała jak również były kapelmistrz Orkiestry wojskowej garnizonu rzeszowskiego mgr Tadeusz Chlebek, który wysoko ocenił walory artystyczne zespołu orkiestrowego.
9 kwietnia
Zespół kameralny Żurawica "Brass" w składzie: Krzysztof Polniak, Jacek Łaskarzewski, Paweł Fac, Marcin Baran, Tomasz Łaskarzewski i Krzysztof Dyrkacz uświetnili liturgię mszy św. w parafii Żurawica dolna w drugi dzień świąt wielkanocnych.
12 kwietnia
Zespół kameralny Żurawica "Brass" wraz z całym zespołem orkiestrowym uczestniczyli we mszy św. i uroczystościach pogrzebowych ks. Prałata Stanisława Burczyka. Wieloletniego proboszcza parafii Żurawica i niestrudzonego krzewiciela kultury muzycznej w społeczności lokalnej. Ks. St. Burczyk jako Harcerz Orli i wieloletni prof. muzyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, gorąco wspierał początki jak i działalność reaktywowanej orkiestry, podtrzymując na duchu i motywując do działania nie tylko inicjatorów ale również młodzież i dzieci. Był dla orkiestry orędownikiem, wspierając przy każdej okazji dobrym słowem, zachęcając młodzież do wysiłku a prowadzących do dalszego działania. Był dla nas cichym i skromnym wzorem, kochającym muzykę duszpasterzem.    
15 kwietnia
Orkiestra brała udział w IV Ogólnopolskiej (a XV Podkarpackiej) Paradzie Straży Wielkanocnych "TURKI 2007" w Grodzisku Dolnym/powiat Leżajsk. Po mszy św. i barwnym korowodzie (15 orkiestr dętych i 36 oddziałów Turków), odbył się pokaz musztry paradnej poszczególnych kompani na murawie stadionu. Orkiestra akompaniowała do musztry paradnej Honorowej Straży Grobowej z Wyszatyc prowadzonej pod kierunkiem pana Tadeusza Kochanowicza. Honorowymi gośćmi imprezy byli: Posłanka Halina Murias, Poseł Zbigniew Rynasiewicz, Senator Mieczysław Maziarz, Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan, Dyrektor WDK Rzeszów Marek Jastrzębski, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stanisław Bartnik, Starosta i Wicestarosta Leżajski Robert Żołynia i Józef Majkut, przedstawiciele i gospodarze sąsiednich gmin, Kustosz Klasztoru Leżajskiego O. Jarosław Kania oraz wójt gminy Grodzisko Dolne Jacek Chmura.
22 kwietnia
Orkiestra uświetniła liturgię mszy św. u oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich pani prezes Zofia Rutkowska. Msz św. koncelebrowaną przewodniczył i homilię wygłosił o. mjr Andrzej Gut. Sygnały grał dh Paweł Fac a melodię "Śpij kolego w ciemnym grobie" solo na trąbce wykonał dh Jacek Łaskarzewski. W uroczystości uczestniczyła Kompania Honorowa Wojska Polskiego wraz z Komendantem, władze miejskie z V-ce Prezydentem Ryszardem Lewandowskim i Wiesławem Jurkiewiczem, Euro Deputowanym Andrzejem Zapałowskim, V-ce Wojewodą Dariuszem Iwaneczko, Komendantem Policji w Przemyślu Arturem Jędruchem, Wójtem Gminy Przemyśl Witoldem Kowalskim, V-ce Przewodniczącym Rady Powiatu Janem Semków, Podkarpackim Kuratorem Oświaty Maciejem Karasińskim, Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu w Przemyślu Piotrem Idzikowskim oraz Poczty Sztandarowe szkół i organizacji.
3 maja
Orkiestra jak co roku uświetniła Powiatowe Uroczystości w 216 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, które odbyły się w Żurawicy. Po mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz parafii ks. Prałat Marian Hoffman kolumna wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowała pod pomnik gdzie nastąpiło podniesienie flagi - JW. 3233. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Wójt Gminy Żurawica Piotr Tomański. Po uroczystym złożeniu wieńców (werbel - Mateusz Szeliga), orkiestra zagrała "Mazurek 3-go Maja". W Auli Gimnazjum władze, zaproszeni goście i społeczność wysłuchała części artystycznej w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Całość zakończyła orkiestra koncertem pieśni patriotycznych i melodii popularnych. W uroczystościach brali udział: Starosta Przemyski Jan Pączek, v-ce Starosta Jan Raba, Wójt Gminy Żurawica Piotr Tomański, v-ce Wójt Janusz Szabaga, v-ce Przewodniczący Rady Powiatu Jan Semków, Przewodniczący Rady Gminy Medyka Andrzej Dziadek, Przewodniczący Rady Gminy Żurawica Lucjan Fac, Komendant JW. w Żurawicy, Organizacje Związkowe, Kombatanckie, Harcerskie i cała społeczność lokalna.
1 czerwca
W Dniu Dziecka Orkiestra uświetniła uroczystość nadania imienia "Orląt Przemyskich" Gimnazjum nr 1 w Przemyślu. Mszę Św. w kościele p.w. Świętej Trójcy przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bp. Adam Szal a następnie uczniowie i ich liczni goście z kuratorem oświaty Maciejem Karasińskim, prezydentem Robertem Chomą i wojewodą Ewą Draus w towarzystwie pocztów sztandarowych przeszli pod pomnik Orląt Przemyskich gdzie nastąpiła część oficjalna uroczystości. Po przemarszu ul. 3-go Maja pod budynek szkoły, prezydent Robert Choma w towarzystwie nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości, odsłonił pamiątkową tablicę umieszczoną na frontonie szkoły.
6 czerwca
Trębacze Wojciech Fednar i Wojciech Tywoniuk wraz z perkusistą Mateuszem Szeligą uświetnili Mszę Św. i przemarsz społeczności Szkoły Podstawowej nr. 1 z okazji Święta Patrona Szkoły Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy.
16/17 czerwca
Orkiestra brała udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Harcerzy na Jasną Górę. W sobotę wieczorem orkiestra poprowadziła sztandary wraz z kolumną harcerzy i harcerek z pola namiotowego do Bazyliki gdzie została odprawiona Msza Św.. Mszę Św. koncelebrowaną odprawiali kapelani środowisk harcerskich na czele z ks. phm. Janem Ujmą, Naczelnym Kapelanem ZHP a przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski. W drugim dniu pielgrzymki Mszę Św. odprawił Naczelny Kapelan Związku Harcerstwa Polskiego ks. phm. Jan Ujma a homilię wygłosił Naczelny Kapelan Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ks. hm. Tomasz Kościelny. Na zakończenie pielgrzymki na placu klasztornym wszyscy harcerze utworzyli tradycyjny harcerski krąg jedności a orkiestra dała krótki koncert i odprowadziła poczty sztandarowe do obozowiska. Na Jasnej Górze zgromadziło się blisko 700 harcerek i harcerzy z całej Polski a wraz z nami wspólnie modlili się także członkowie ZHR i Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza". Mamy cichą nadzieję, że drobnymi krokami dojdziemy do prawdziwego zjednoczenia środowisk harcerskich w jedną wspólną organizację.
24 czerwca

Orkiestra  uświetniła 25-lecie kapłaństwa ks. Proboszcza parafii Wyszatyce.

28 czerwca -
10 lipca
Uczestniczyliśmy w kolejnym obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Jantarze. Instruktorami byli: Jan Łaskarzewski, Paweł Maliczowski (wykładowca AM. we Wrocławiu - puzon), Justyna Krukowska (muzyk Filharmonii Wrocławskiej - trąbka) i Dawid Szczeciński (szef orkiestry i instruktor muzyczny - trąbka). W letnich warsztatach orkiestry uczestniczyli głównie młodzi muzycy, którzy starali się opanować stały repertuar orkiestry. Po mimo braku dobrej pogody udało się wygospodarować czas na odpoczynek nad morzem, wyjazdy rekreacyjne (m. in. Sopot, Gdańsk) jak również pracę w sekcjach instrumentalnych jako zajęcia codzienne.
1 i 8 lipca

Jak na każdym wyjeździe orkiestra uświetniła niedzielną liturgię w kościele parafialnym w Jantarze a po mszy św. dała krótki koncert dla społeczności lokalnej i turystów. Hejnał na podniesienie grali: Wojciech Tywoniuk - trąbka, Wojciech Fednar - trąbka i Dawid Szczeciński - trąbka.

21 lipca
Orkiestra uświetniła w Ustrzykach Dolnych coroczne święto harcerzy obozujących w Bieszczadach "Ustrzykaniec". Święto rozpoczęto mszą św. i apelem w rynku miasta a następnie orkiestra poprowadziła całą kolumnę harcerzy do parku pod dębami. W święcie tym udział wzięły władze Chorągwi Podkarpackiej na czele z komendantem hm. W. Domagałą, władze miejskie z burmistrzem miasta Ustrzyki Dolne oraz delegacje z Kuratorium w Rzeszowie. Mszę św. koncelebrowaną odprawiali kapelani ZHP a przewodniczył proboszcz parafii ks. Roman Szczupak.
29 lipca
Na prośbę dyr. Centrum Kulturalnego w Przemyślu Adama Halwę orkiestra uświetniła uroczystą liturgię w Kalwarii Pacławskiej podczas 20 Jubileuszowych Franciszkańskich Spotkań Młodych. Mszę św. koncelebrowaną poprowadził i homilię wygłosił Przewodniczący Episkopatu Polski, Metropolita Archidiecezji Przemyskiej ks. abp. Józef Michalik. Orkiestra również wystąpiła z koncert przed występem znanego zespołu "Arka Noego". Partie solowe w polce na cztery puzony wykonali: Remigiusz Bijan, Paweł Beer, Piotr Godzień, Andrzej Beer i Patryk Wlazło.
1 sierpnia
O godz. 8.00 orkiestra wraz z całą społecznością harcerską na czele z hm. Jadwigą Turek (Komendant Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich ZHP), phm. Andrzejem Hukiem (Szef Kapituły Wędrowniczej w hufcu i drużynowy 13 Przemyskiej Drużyny Wędrowników ZHR), phm. Ryszardem Wojnarem ZHR (flecistą harcerskiej orkiestry dętej  w latach 1967-1985), stanęła na "Skautowy Wschód Słońca" i uroczystość Odnowienia Przyrzeczenia Harcerskiego przed pomnikiem Orląt Przemyskich. W trakcie uroczystości nowi członkowie orkiestry złożyli Ślubowanie Prawu Harcerskiemu i otrzymali Krzyże Harcerskie. W uroczystości uczestniczyli: Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Starosta Przemyski Jan Pączek, Kapelan Przemyskich Harcerzy ks. prałat Stanisław Czenczek wraz kręgiem seniorów ZHP na czele z dh. hm. Ewą Leśniak.   Wszyscy obecni złożyli hołd poległym harcerzom i harcerkom w 63 rocznicę Powstania Warszawskiego a dh. hm. Marian Kasprowicz (uczestnik Powstania Warszawskiego) wprowadził w klimat nadzwyczajnego zrywu młodzieży harcerskiej tamtych 63 dni.
10 sierpień -
18 sierpień
Uroczysty apel zgromadził 8 tys. druhów i kilkuset skautów z 20 krajów świata, rozpoczynając w sobotę w Kielcach Światowy Zlot Związku Harcerstwa Polskiego pod hasłem "Jeden świat - jedno przyrzeczenie". W trakcie zlotu orkiestra wzięła udział we mszy św. przy katedrze Kieleckiej odprawianej przez ks. bp. Ryczana, ks. bp. Tadeusza Płoskiego, ks. Jana Ujmę a przewodniczył i homilię wygłosił Prymas Polski ks. Kardynał Józef Glemp. Orkiestra również prowadziła kolumnę harcerzy aleją NMP w Częstochowie na Jasną Górę, aby przekazać wotum dla Jasnej Góry z okazji obchodzonego jubileuszu Światowego Skautingu. Harcerze dotarli na Jasną Górę ze Zlotu ZHP Kielce. Przed wejściem przywitał pielgrzymujących harcerzy przeor Jasnej Góry o. Bogdan Waliczek wraz ks. bp gen. bryg. Tadeuszem Płoskim, wprowadzając kolumnę do kaplicy z Cudowna Ikoną Matki Bożej na uroczysty Apel Jasnogórski. Podczas tak ważnych uroczystości w 100-lecie Światowego Skautingu w Polsce towarzyszyła telewizja Polonia, telewizja "Trwam",  TVP 1 oraz inne medialne środki przekazu. W uroczystości brali udział dostojni goście a wśród nich prezydent Ryszard Kaczorowski, Minister Spraw Zagranicznych Anna Fotyga, Prezydent Kielc Wojciech Lubawski, Prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona oraz Komendanci Chorągwi na czele z hm. Teresą Hernik - Naczelnikiem ZHP. Orkiestra również uświetniła apel zakańczający Złaz Kręgów Seniorów oraz zwiedziła klasztor benedyktynów uczestnicząc w krótkim nabożeństwie w Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego.

2 września

Powiatowe uroczystości Święta Plonów "Dożynki" rozpoczęła koncelebrowana msza święta w kościele w Żurawicy Dolnej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Dziekan Dekanatu Żurawickiego Marian Hofman. Oprawę muzyczną mszy św. zapewniła Harcerska Orkiestra Dęta z Żurawicy wraz z Kapelą Orzechowiacy. Po mszy św. korowód wieńcowy z zaproszonymi gośćmi przeszedł na stadion LKS Żurawianka, gdzie rozpoczęła się część oficjalna. Wszystkich zebranych powitał Wójt Gminy Żurawica Piotr Tomański. Po zakończeniu obrzędów odbyły się występy artystyczne kapeli ludowej "ORZECHOWIACY", Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej "TRÓJCZYCE", szkolnego zespołu "AKORD" z Gimnazjum w Żurawicy, kapeli ludowej "DYNOWIACY". Całość bloku artystycznego zwieńczył koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy. Wśród gości byli obecni: Starosta Przemyski Jan Pączek, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Maciej Lewicki, władze i delegaci zaprzyjaźnionych miejscowości ze Słowacji i Ukrainy.

16 września

Orkiestra uświetniła uroczystą liturgię dla Sybiraków w kościele garnizonowym oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu. Mszę św. koncelebrowaną prowadził i homilię wygłosił Kapelan Wojska Polskiego o. mjr Andrzej Gut. W uroczystości udział wziął Poseł Marek Kuchciński (członek orkiestry ZHP w latach 1967-1985), Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Wójt Gminy Przemyśl Witold Kowalski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Semków (dyrektor Gimnazjum i kierownik artystyczny orkiestry ZHP w Żurawicy). Solo na trąbce "Śpij kolego w ciemnym grobie" wykonał Jacek Łaskarzewski.

5 października

Na Przemyskim rynku odbył się "Marsz Życia i Nadziei", zorganizowany przez Stowarzyszenie Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi, dyrektora Szpitala Wojewódzkiego, władze miasta i powiatu, Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Starostę Powiatu Przemyskiego. Całą uroczystość rozpoczął koncert orkiestry a po części oficjalnej (przemówieniach), V-ce Marszałek Sejmu W. Olejniczak, Poseł W. Pomajda, V-ce Prezydent Przemyśla W. Jurkiewicz, Wójt Gminy Żurawica P. Tomański z zastępcą J. Szabagą, V-ce Starosta Powiatu Przemyskiego M. Kudła, V-ce Przewodniczący Rady Miasta M. Rząsa, V-ce Przewodniczący Rady Powiatu J. Semków, Radny Sejmiku Wojewódzkiego M. Lewicki, Komendant Hufca Ziemi Przemyskiej J. Turek i wszyscy uczestnicy wraz z orkiestrą przemaszerowali ulicami Kazimierza Wielkiego i Franciszkańską.

13 października

I rocznica nadania imienia 2 pułku pancernego dla Gimnazjum w Żurawicy połączony z Dniem Nauczyciela. Mszę św. w intencji szkoły i pedagogów odprawił i homilie wygłosił ks. dziekan Marian Hofman. Po uroczystym przemarszu do szkoły nastąpiła część oficjalna zwieńczona koncertem orkiestry, w którym zespół zaprezentował nowe utwory. Wśród gości byli obecni V-ce Wójt Gminy Żurawica Janusz Szabaga, Dyrektor wydziału Edukacji Maria Mazurek, Poczet Sztandarowy Szkoły, nauczyciele i uczniowie.

16 października

Ks. Prałat Zdzisław Peszkowski był ocalonym więźniem obozu NKWD w Kozielsku. Po wojnie przyjął święcenia kapłańskie. Pełnił funkcję kapelana Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie i kapelana ZHP za granicami kraju. Pochodził z Archidiecezji Przemyskiej.
Zmarł 8 października w Aninie, po długiej chorobie. Ciało ks. prałata spoczęło w budowanej Świątyni Opatrzności Bożej, obok ks. Jana Twardowskiego i symbolicznego grobu Papieża Jana Pawła II, który był mu bardzo bliski za życia.
Msza św. została odprawiona w archikatedrze warszawskiej z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, metropolity warszawskiego abp Kazimierza Nycza, kapelanów Rodzin Katyńskich, wielu księży archidiecezji warszawskiej, Członkowie wszystkich środowisk harcerskich, parlamentarzyści, hierarchowie - m.in. kard. Kazimierz Świątek z Białorusi, poczty sztandarowe oraz rzesze wiernych. W uroczystościach pogrzebowych brała udział Harcerska Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Przemyskiej  z Żurawicy wraz z Reprezentacyjną Orkiestrą Dętą Wojska Polskiego w Warszawie żegnając ks. Zdzisława Peszkowskiego Modlitwą Harcerską. Melodię katyńską "Śpij kolego w ciemnym grobie" wykonał Jacek Łaskarzewski, ciszę nocną wykonali: Marek Fac, Dawid Szczeciński i Wojciech Fednar.   W uroczystości z orkiestrą uczestniczył ks. dziekan M. Hofman, odprawiając dla orkiestry poranną mszę św. w kaplicy domu rekolekcyjnego w Sulejówku, z panem Zbigniewem Facem. Orkiestra również zwiedziła dworek ,w którym mieszkał Marszałek Józef Piłsudski.

17 października

Orkiestra uświetniła uroczystość poświęcenia sztandaru szkole podstawowej im bł. Bronisława Markiewicza w Leszczawie. Mszę św. odprawił i homilie wygłosił ks. bp. Adam Szal a w uroczystości udział wzięli m. in. kurator podkarpacki Maciej Karasiński, starosta powiatu przemyskiego Jan Pączek, księża Michalici z Miejsca Piastowego, wójt gminy Bircza Józef Żydownik, delegacje ze szkół im. bł. B. Markiewicza w Kosienicach i Pruchniku, społeczność lokalna wraz z uczniami i ich pedagogami.

28 października

Instrumentaliści Orkiestry wspomogli Salezjańską Orkiestrę Dętą podczas głównych uroczystości 100-lecia działalności Salezjanów w Przemyślu. Liturgie prowadził przemyślanin i salezjanin ks. bp Adam Śmigielski a homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik. W uroczystości wzięli udział władze miasta z prezydentem R. Chomą, województwa z v-ce wojewodą D. Iwaneczko, kurator podkarpacki M. Karasiński oraz licznie przybyli księża i parafianie. Orkiestrę poprowadził x. Kazimierz Skałka (proboszcz parafii) a przygotował hm. mgr Zdzisław Strzępek (były instrumentalista i kapelmistrz Harcerskiej Orkiestry Dętej). W uroczystości udział wziął Chór Towarzystwa Muzycznego pod dyrekcją Andrzeja Gurana wykonując m. in. części stałe mszy napisane przez przemyślanina Bartłomieja Gliniaka z towarzyszeniem zespołu instrumentów dętych blaszanych, organów i kotłów.

4 listopada

Orkiestra uświetniła 100-lecie śmierci "Powstańca, Sybiraka i Karmelity" Świętego Rafała Kalinowskiego u Ojców Karmelitów Bosych w Przemyślu. Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Adam Szal w asyście kapelanów WP. z o. płk. A. Gutem na czele. W uroczystości udział wzięli Sybiracy, Wójt Gminy Przemyśl Witold Kowalski, Komendanci Jednostek wraz z Komendantem Garnizonu Przemyskiego ppłk Adamem Bargiełem.

10 listopada

Uroczystość 10-lecia nadania im. Orląt Przemyskich, dla Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP rozpoczęła się Mszą św. w kościele Świętej Trójcy w Przemyślu. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Ignacy Tokarczuk (były Harcerz i Ordynariusz Diecezji Przemyskiej). Po liturgii kolumna harcerzy wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowała pod pomnik Orląt Przemyskich gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Tam też orkiestra odebrała odznakę "Zasłużony dla Harcerstwa Przemyskiego" z rąk komendantki ZHP hm. Jadwigi Turek. W uroczystości uczestniczyli harcerze ZHP i ZHR, kapelan ZHP ks. Prałat Stanisław Czenczek, krąg seniorów z hm. Ewą Leśniak, Naczelnik Wydziału Sportu Piotr Idzikowski, Naczelnik Wydziału Kultury Jan Jarosz a z władz powiatowych V-ce Starosta Marek Kudła wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Janem Semków.

11 listopada

Święto Niepodległości Orkiestra uświetniła w Żurawicy. Mszę św. odprawiali ks. Prałat A. Zając i ks. Prałat M. Hofman a przewodniczył i homilie wygłosił ks. Marek Wilk wyk. WSD w Przemyślu. Następnie wszyscy udali się pod pomnik gdzie został odczytany apel poległych i odczytano przemówienia okolicznościowe. W uroczystości udział wzięli władze Gminne w osobach wójt gminy Janusz Szabaga, Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Fac, v-ce Przewodniczący Rady Powiatu Jan Semków, Poczty Sztandarowe Szkół, Organizacji i Kompanii Honorowej Jednostki Wojskowej 3233 w Żurawicy wraz z Pułkownikiem Wójcikiem, zaproszeni goście i społeczność lokalna.

11 listopada

Orkiestra brała udział w koncercie okolicznościowym z okazji 89 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Występ orkiestry zwieńczył całość koncertu na sali głównej FILHARMONII RZESZOWSKIEJ im. Artura. Malawskiego, trzykrotnie bisując. Wśród pełnej sali słuchaczy byli obecni m. in. v-ce Prezydent Rzeszowa Marek Koberski, Komendantka Chorągwi Podkarpackiej Władysława Domagała i inni..

18 listopada

Trio trąbek w składzie: Wojciech Fednar , Wojciech Tywoniuk oraz Dariusz Sura wzięli udział w Zaduszkach Fortecznych przy obelisku " PAX VOBIS" . Mszę Ekumeniczną prowadzili kapłani w trzech obrządkach: Rzymsko-katolickim , Greko-katolickim i Prawosławnym.

20 grudnia

Trębacze: Wojciech Fednar, Dariusz Sura powitali światełko betlejemskie na rynku przemyskim grając w dwugłosie kolędy.W uroczystości przekazania światełka betlejemskiego brały udział władze w osobach: starosta przemyski Jan Pączek, v-ce starosta Marek Kudła , komendant hufca ziemi przemyskiej Jadwiga Turek i inni.

26 grudnia

Orkiestra wraz z zespołem Żurawica "BRASS" (w składzie: Jacek Łaskarzewski, Marcin Baran, Wojciech Fednar, Krzysztof Polniak, Tomasz Łaskarzewski, Krzysztof Dyrkacz i Mateusz Szeliga) uświetniła liturgię mszy św. oraz dała koncert dla społeczności lokalnej w Żurawicy górnej. We Mszy Św. koncelebrowanej uczestniczył ks. Marek Boratyn (proboszcz parafii Żurawica górna), michalita ks. Józef Ryczan a przewodniczył i homilię wygłośił ks. Bp. Kazimerz Ryczan.

30 grudnia

Zespół kameralny Żurawica "BRASS" (w składzie: Jacek Łaskarzewski, Marcin Baran, Wojciech Fednar, Krzysztof Polniak, Tomasz Łaskarzewski, Krzysztof Dyrkacz i Mateusz Szeliga) uświetnił liturgię mszy św. oraz dała koncert dla społeczności lokalnej. Koncert odbył się w parafii Brata Alberta w Przemyślu.

   

2008r.
[powrót]

13 stycznia

Orkiestra dała koncert kolęd  uświetniając liturgię mszy św. w kościele garnizonowym oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu. Mszy św. celebrowanej przewodniczył kapelan W.P. o. mjr Andrzej Gut - proboszcz parafii.

20 stycznia
W auli Gimnazjum w Żurawicy odbył się  koncert kolęd  połączony z bożonarodzeniowym montażem słowno-muzycznym  w wykonaniu uczniów szkoły. Gościnnie  wystąpił zespół " Akord ''. Na uroczystość przybyli: Poseł RP- Piotr Tomański, ks. Dziekan-Marian Hofman, V-ce Starosta Przemyski - Marek Kudła, Wójt Gminy Żurawica Janusz Szabaga, Przewodniczący RG Żurawica Lucjan Fac, Wójt Gminy Przemyśl -Witold Kowalski,  Komendant Hufca ZHP- hm Jadwiga Turek, Dyrektor GZE-AS i PO Maria Mazurek. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością seniorzy harcerscy  z byłą komendant  Hufca -hm Ewą Leśniak. Licznie zebrani mieszkańcy Żurawicy wspólnie śpiewali popularne kolędy i pastorałki. Koncert rozpoczął kwintet "Żurawica Brass" w składzie: trąbki-Jacek Łaskarzewski, Wojciech Fednar i  Marcin Baran, puzon-Paweł Beer, tuba- Krzysztof Dyrkacz, który zaprezentował francuską kolędę "Nad Betjejem". Następnie orkiestra zaprezentowała kilkanaście kolęd w różnych aranżacjach.
2 lutego
Dzięki przychylności ks. Tadeusza Gramatyki, proboszcza parafii św. Brata Alberta w Przemyślu, orkiestra wystąpiła z koncertem kolęd uświetniając jednocześnie liturgię mszy św.. Partie solowe w kolędzie na 3 puzony solo w opracowaniu Franciszka Suwały wykonali: Remigiusz Bijan, Paweł Beer i Patryk Wlazło.
23 lutego
"... Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania ..." (Jan Paweł II, Toruń, 7.06.1999).
http://silniduchem.zhp.pl/files/content/silniduchem.zhp.pl/Image/Ikonki/frelichowski.jpgBł. Wincenty Frelichowski ur. 22 stycznia 1913 r. w Chełmży. Od 1927 r. związał się z harcerstwem a 1937 r. przyjął święcenia kapłańskie. Ze względu na jego zaangażowanie w ruchu harcerskim został osadzony w więzieniu, gdzie nadal realizował swoje ideały harcerskie a uwięziona młodzież spontanicznie garnęła się do niego. Swoje powołanie kapłańskie realizował w obozach: Stutthof, Grenzdorf, Sachsenhausen i Dachau. Zmarł w opinii świętości 23 lutego 1945 r.. Wyjątkowość zmarłego kapłana uznali nawet Niemcy pozwalając w obozie w Dachau na wspólne modlitwy przy trumnie, wyłożonej białym prześcieradłem i udekorowanej kwiatami. Współwięzień wyjął kilka kosteczek z jego palców, by przechować je jako relikwie, zanim spalono ciało w krematorium.
Kolejny raz orkiestra uświetniła liturgię mszy św. z okazji Dnia Myśli Braterskiej i święta patrona harcerstwa Bł. Wincentego Frelichowskiego w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp gen. dyw. Tadeusz Płoski. Podczas uroczystej liturgii przed ołtarzem umieszczone były relikwie Patrona polskich harcerzy Druha "Wicka" - Bł. ks. Wincentego Frelichowskiego. W uroczystej liturgii uczestniczyli przedstawiciele organizacji harcerskich z Naczelnym Kapelanem ZHP ks. phm Janem Ujmą. Po mszy orkiestra wystąpiła z okolicznościowym koncertem. Hejnał Jasnogórski wykonali trębacze: Jacek Łaskarzewski, Wojciech Fednar i Antoni Kowalski.
9 kwietnia
http://silniduchem.zhp.pl/files/content/silniduchem.zhp.pl/Image/Ikonki/frelichowski.jpgOrkiestra uświetniła uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej poświęconej wieloletniemu proboszczowi tutejszej parafii śp. ks. prałałatowi Stanisławowi Burczykowi w pierwszą rocznicę śmierci, w kościele - Żurawica dolna. Mszy św. celebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Zarych z Przemyśla, bliski przyjaciel ks. Stanisława. W uroczystej liturgii uczestniczyli: ks. prał. A. Zając, proboszcz parafii ks. dziekan M. Hofman, ks. P. Zawadzki, v-ce Starosta M. Kudła, v-ce Przewodniczący Rady Powiatu J. Semków oraz licznie zgromadzeni parafianie. Hejnał Jasnogórski wykonali trębacze Paweł Fac, Wojciech Fednar i Wojciech Tywoniuk.
20 kwietnia
Orkiestra uświetniła liturgię mszy św. u oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich pani prezes Zofia Rutkowska. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił o. ppłk Andrzej Gut. Sygnały grał dh Paweł Fac a melodię "Śpij kolego w ciemnym grobie" solo na trąbce wykonał dh Jacek Łaskarzewski. W uroczystości uczestniczyła Kompania Honorowa Wojska Polskiego wraz z Komendantem, władze miejskie z V-ce Prezydentem Dariuszem Iwaneczko i Wiesławem Jurkiewiczem, Euro Deputowanym Andrzejem Zapałowskim, Posłowie RP Piotr Tomański i Marek Kuchciński, V-ce Wojewodą Dariuszem Iwaneczko, Komendantem Policji w Przemyślu insp. Arturem Jędruchem, Wójtem Gminy Żurawica Januszem Szabagą, Wójtem Gminy Przemyśl Witoldem Kowalskim, Starostą Przemyskim Janem Pączkiem, V-ce Przewodniczącym Rady Powiatu Janem Semków, Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu w Przemyślu Piotrem Idzikowskim, Komendantem Straży Granicznej i Jednostki Wojskowej oraz Poczty Sztandarowe szkół i organizacji Powiatu Przemyskiego.
3 maja
Orkiestra uświetniła Gminne Uroczystości w Żurawicy z okazji 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Po mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył i homilię wygłosił Wikariusz Biskupi ks. Prałat Józef Bar, Kompania Honorowa - JW. 3233 wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowała pod pomnik gdzie nastąpiło podniesienie flagi państwowej. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wójt Gminy Żurawica Janusz Szabaga, Poseł RP Piotr Tomański oraz Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Fac. Po uroczystym złożeniu wieńców (werbel - Mateusz Szeliga) i oddaniu salwy honorowej, orkiestra zagrała "Mazurek 3-go Maja". W Auli Gimnazjum odbyła się Uroczysta Sesja Rady Gminy podczas której uhonorowano Panią Zofię Rutkowską Honorowym Obywatelem Gminy Żurawica. Władze, zaproszeni goście i społeczność wysłuchała okolicznościowego koncertu w wykonaniu Chóru z Bolestraszyc pod dyrekcją Bogusławy Greiss oraz Harcerskiej Orkiestry Dętej przy Gimnazjum w Żurawicy. W uroczystościach brali również udział: v-ce Starosta Marek Kudła, v-ce Przewodniczący Rady Powiatu Jan Semków, Komendant JW. w Żurawicy, Organizacje Związkowe, Kombatanckie, Harcerskie i cała społeczność lokalna.
25 maja
Orkiestra uświetniła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Pamięci kapitana Władysława Koby w Jarosławiu. Uroczystość została zainaugurowana w Bazylice oo.Dominikanów Mszą św. pod przewodnictwem Kapelana W. P. Ks. Prałata Andrzeja Surowca. Następnie przedstawiciele rządu, parlamentarzyści Ziemi Jarosławskiej, władze miasta Jarosławia z Burmistrzem Andrzejem Wyczawskim na czele, inicjatorzy i organizatorzy uroczystości, Kompania Honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe i organizacje pozarządowe wraz z orkiestrą przeszli pod pomnik gdzie Hymnem Rzeczypospolitej rozpoczęła się część oficjalna. Głos zabrali: Sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz. Bogusław Nizieński oraz Burmistrz Andrzej Wyczawski. W dalszej części uroczystości Sędzia Bogusław Nizieński, Burmistrz Miasta Andrzej Wyczawski oraz syn kapitana Koby - Wojciech Koba dokonali odsłonięcia tablicy pomnika ku czci kpt. Władysława Koby a poświęcenia monumentu dokonał Kapelan W.P. Ks. Prałat Andrzej Surowiec. Następnie odbył się Apel Poległych i Salwa Honorowa. Ponadto w uroczystości uczestniczyli: Minister Janusz Krupski z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jerzy Starostecki z Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, Poseł na Sejm Mieczysław Golba, Poseł na Sejm RP dr Andrzej Ćwierz, Tomasz Bereza z IPN O/Rzeszowie, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Józefa Frendo wraz z Dariuszem Jasiewiczem - autorem pomnika, Prezes Związku Sybiraków Zofia Garczyńska i Rodzina Kobów zamieszkała w Szwecji i Przemyślu.
28 maja
Orkiestra brała udział w uroczystym poświęceniu sztandaru i nadaniu imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Olszanach z odsłonięciem pamiątkowej tablicy. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym mszą św. koncelebrowaną przez księży z dekanatu birczańskiego i gminy Krasiczyn, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bp Adam Szal. Po liturgii orkiestra kolumnę wraz pocztami sztandarowymi przeprowadził do budynku szkoły gdzie nastąpiła druga część uroczystości. W święcie szkoły wzięli udział: wszyscy mieszkańcy miejscowości należących do parafii Olszany na czele z Wójtem Gminy Krasiczyn Janem Kowalskim, władze samorządowe i państwowe, przedstawiciele parlamentarzystów i władz oświatowych oraz uczniowie ze szkół noszących imię Jana Pawła II.
3 czerwca
Orkiestra uświetniła spotkanie z wiceminister oświaty Krystyną Szumilas, które odbyło się w auli Gimnazjum im. 2. Pułku Pancernego w Żurawicy. Jego inicjatorem był poseł Piotr Tomański. Oprócz dyrektorów szkół, władz samorządowych, przedstawicieli związków zawodowych i pracowników nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty, w spotkaniu udział wzięli m.in.: wicewojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz, podkarpacki kurator oświaty Jacek Wojtas, starosta przemyski Jan Pączek oraz wójt Żurawicy Janusz Szabaga, wójt Orłów Ryszard Cząstka i wójt Medyki Marek Iwasieczko. Debatę prowadził dyrektor Gimnazjum w Żurawicy Jan Semków.
6 czerwca
ZSZ nr 1 w Przemyślu Nadanie imienia abp. Ignacego Tokarczuka dla Technikum nr 8 w Przemyślu.
29 czerwca
Orkiestra uświetniła Mszę Świętą wykol kościele św. Andrzeja Boboli w Żurawicy Górnej. Proboszcz parafii ks. Marek Boratyn obchodził wówczas 25 lecie posługi kapłańskiej.
27 lipiec
Orkiestra będąc na warsztatach muzycznych w Zakopanem wzięła udział we Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Pod nieobecność kapelmistrza Jana Łaskarzewskiego orkiestrą dyrygował najstarszy członek orkiesty Dawid Szczeciński. Po Mszy Świętej Orkiestra odegrała krótki koncert dla zgromadzonych ludzi na placu przed Sanktuarium.
31 sierpnia
Żurawica rocznica wybuchu II wojny światowej W niedzielę, 31 sierpnia 2008r. w miejscowowści Żurawica odbyły się gminne uroczystości związane z 69 rocznicą wybuchu II wojny światowej, które rozpoczęto mszą świętą o godz. 11:00 w Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Żurawicy koncelebrowaną przez Ksiedza Dziekana Dekanatu Żurawickiego Mariana Hofmana z udziałem Harcerskiej Orkiestry Dętej z Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy oraz Kompanii Honorowej Jednostki Wojskowej 3233 w Żurawicy. Po mszy świętej wszyscy zgromadzeni przeszli pod pomnik, gdzie odbyły się główne uroczystości rocznicowe. Poczet Flagowy Jednostki Wojskowej 3233 w Żurawicy przy dźwiękach hymnu narodowego wciągnął flagę państwową na maszt . Po przywitaniu zaproszonych gości i mieszkańców gminy oraz przemówieniach Wójta Gminy Żurawica Janusza Szabagi, Posła na Sejm RP Piotra Tomańskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Żurawicy Lucjana Faca nastąpił Apel Poległych odczytany przez chorążego sztabowego Artura Moskalskiego oraz salwa honorowa. Następnie złożono kwiaty i wieńce pod pomnikiem poległych i pomordowanych mieszkańców Żurawicy w latach 1939-1945 zaś Harcerska Orkiestra Dęta odegrała kilka pieśni patriotycznych.
14 września
W dniach 13-14 września 2008r. w miejscowości Żurawica odbyły się Dni Żurawicy połączone z 80-leciem Ludowego Klubu Sportowego Żurawianka. W ramach jubileuszowych obchodów już w sobotę 13 września 2008r. rozegrane zostały mecze ligowe drużyn młodzieżowych oraz największa atrakcja tego dnia mecz LKS Żurawianka z Pogonią Leżajsk, który zakończył się wynikiem remisowym 1:1. Uroczystości w ramach Dni Żurawicy połączonych z 80-leciem LKS Żurawianka w dniu 14 września 2008r. rozpoczęła msza św. w Kościele Parafialnym w Żurawicy Dolnej z udziałem Harcerskiej Orkiestry Dętej z Gimnazjum w Żurawicy koncelebrowana przez Dziekana Dekanatu Żurawickiego Księdza Mariana Hofmana. Po mszy św. wszyscy zebrani przeszli na stadion gdzie odbyła sie akademia okolicznościowa połączona z wystawą zdjęć i pamiątek klubowych. W trakcie akademii Prezes Klubu Żurawianka Kazimierz Śliwa odebrał liczne gratulacje i puchary pamiątkowe wręczone przez Posła na Sejm RP Piotra Tomańskiego, Posła na Sejm RP Mieczysława Golbę, Wójta Gminy Żurawica Janusza Szabagę, Przewodniczącego Rady Gminy Lucjana Faca oraz Wicestarostę Przemyskiego Marka Kudłę. Zasłużeni zawodnicy i działacze Klubu z rąk Prezesa OZPN w Jarosławiu Mieczysława Golby odebrali złote, srebrne i brązowe odznaczenia PZPN. W ramach Dni Żurawicy odbył sie również festyn, w ramach którego koncerty zagrali Kapela Orzechowiacy z Orzechowiec, Zespół AKORD z Gimazjum w Żurawicy oraz Harcerska Orkiestra Dęta z Gimnazjum w Żurawicy pod batutą Kapelmistrza Jana Łaskarzewskiego. Degustację dań regionalnych przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z Żurawicy i Wyszatyc a dodatkowo dla wszystkich uczestników festynu przygotowany był bigos wojskowy. Jedną z atrakcji były wystawy producentów i handlowców. Wieczorem odbyła sie zabawa taneczna przy zespole ONI. Patronat medialny nad całą imprezą obieli : Radio ESKA, Życie Podkarpackie i Super Nowości.
24 września
Sierakośce Wręczenie "Orderu Uśmiechu", Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. Bp Marian Rojek po przemarszu do szkoły nastąpiło przecięcie wstęgi i poświecenie Sali gimnastycznej.
10 października
W piątek 10 października br. przy dźwiękach Harcerskiej Orkiestry Dętej z Żurawicy ulicami przemyskiej starówki przeszli uczestnicy piątej edycji "Marszu Życia i Nadziei". Celem Marszu jest zwrócenie uwagi na fakt, że rak piersi nie jest wyrokiem, jeśli zostanie wykryty w początkowym stadium choroby. Marsz ma na celu podniesienie świadomości kobiet i ich rodzin, że regularne badania profilaktyczne takie jak: mammografia czy USG - wykrywają raka piersi w jego najwcześniejszych stadiach wtedy, kiedy istnieje jeszcze duża szansa na jego wyleczenie. Na zakończenie w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, odbyło się spotkanie z lekarzami podczas, którego rozmawiano nt. profilaktyki raka piersi i prostaty. W marszu oprócz członków stowarzyszenia "EUROPA DONNA", przedstawicieli organizacji pozarządowych i młodzieży udział wzięli: Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla - Wiesław Jurkiewicz oraz Dariusz Iwaneczko, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Rząsa, Starosta i Wicestarosta Powiatu Przemyskiego - Jan Pączek i Marek Kudła, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu - Janusz Hamryszczak. Organizatorem tego wydarzenia jest Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi - EUROPA DONNA w Przemyślu.
13 października
Poświęcenie katyńskiej tablicy pamiątkowej w Przemyślu przy ZSZ nr 1. Nazwiska 248 pochodzących z diecezji przemyskiej oficerów pomordowanych w Katyniu, znalazły się na tablicy odsłoniętej na budynku szkolnym pod hasłem "Matko Boża Katyńska, pomóż przebaczyć". Mszy św. koncelebrowanej w bazylice archikatedralnej przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Józef Michalik. On też dokonał poświęcenia a następnie wspólnie z prezydentem Przemyśla Robertem Chomą odsłonił. Po apelu poległych i salwie honorowej delegacje złożyły wieńce. W uroczystości brała udział Kompania Honorowa W.P. wraz z pocztami sztandarowymi. Przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wręczył przedstawicielom pocztów i orkiestrze guziki katyńskie. Wśród zaproszonych gości był Stanisław Bajda, v-ce prezydent miasta Przemysla Wiesław Jurkiewicz. Msza Święta odprawiona w przemyskiej Archikatedrze rozpoczęła uroczystości związane z odsłonięciem tablicy katyńskiej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Przemyślu. Hymn Państwowy w wykonaniu Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy był wstępem do uroczystego odsłonięcia. Uczestników uroczystości powitał Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. W swoim wystąpieniu nawiązał do historii wydarzeń minionego okresu. Tablica jest symbolem tego, iż pamiętamy i pamiętać będziemy - powiedział do zgromadzonych. Aktu odsłonięcia dokonał wspólnie z JE Abp Józefem Michalikiem Metropolitą Przemyskim, Przewodniczącym Episkopatu Polski, który pobłogosławił i poświęcił tablicę. Po odczytaniu apelu poległych i salwie honorowej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej delegacje przystąpiły do składania kwiatów. Harcerze "Czarnej Trzynastki" im. Józefa Grzesiaka "Czarnego" przygotowali okolicznościowy montaż słowno-muzyczny. Uroczystości towarzyszy wystawa IPN Oddział w Rzeszowie: "Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana". Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości. Werbel - Mateusz Szeliga, sygnaliści: Wojciech Fednar, Wojciech Tywoniuk i Antoni Kowalski. Mszę św. oprawiła również znana wokalistka Nina Nowak.
15 października
Poświęcenie sztandaru szkoły specjalnej w Przemyślu
16 października
Święto hufca przemyskiego w Przemyślu Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich zaprasza mieszkańców miasta do udziału w Wieczornicy. Odbędzie się ona na Pl. Niepodległości przy Pomniku Jana Pawła II w czwartek 16 października br. początek o godz. 18.30. Wieczornica jest organizowana na okoliczność 30 rocznicy powołania Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską. Uroczystość uświetnili: Wojciech Fednar - trąbka i Mateusz Szeliga - werbel.
17 października
380 lecie I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu im. Juliusza Słowackiego obchodzi w tym roku Jubileusz 380-lecia powstania - jego początki związane są z założonym w 1628 roku w naszym mieście Kolegium jezuickim. To jedna z 12 najstarszych w Polsce i najstarsza na Podkarpaciu szkoła ponadgimnazjalna. Rozpoczęła je uroczysta Msza Święta w Archikatedrze przemyskiej odprawiona przez Arcybiskupa Józefa Michalika metropolitę przemyskiego. Następnie wszyscy jej uczestnicy ruszyli przemarszem ulicami miasta do budynku Liceum przy ul. J. Słowackiego, gdzie w auli szkolnej obyła się uroczysta akademia. Zebrali się na niej byli i obecni nauczyciele, absolwenci, przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół wraz z pocztami sztandarowymi (obok przemyskich także z Dębicy oraz węgierskiego Egeru) a także zaproszeni goście: Mirosław Karapyta Wojewoda Podkarpacki, Andrzej Matusiewicz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla wraz z zastępcami, Jan Pączek Starosta Przemyski, przedstawiciele podkarpackich parlamentarzystów.
19 października
Msza św. W intencji Jana Pawła II salezjanie Lipowica w Przemyśl Mszę św. odprawił i homilie wygłosił ks. Jacek X. melodię "Barka" solo na trąbce wykonał dh Krzysztof Polniak a hejnał jasnogórski zagrali trębacze: Wojciech Fednar, Antoni Kowalski i Wojciech Tywoniuk. Po Mszy orkiestra dała krótki koncert na placu kościelnym pod pomnikiem Jana Pawła II (pierwszy pomnik w Przemyślu powstał z inicjatywy ks. Jana Kucharczyka - proboszcza parafii).
24 października
Nadanie imienia Ks. Jana Twardowskiego oraz poświecenie sztandaru i odsłonięcie tablicy pamiątkowej w szkole podstawowej w Hermanowicach. Mszy św. przewodniczył i homilie wygłosił ks. Abp Józef Michalik. Odsłonięcie tablicy dokonał Wójt Gminy Przemyśl Witold Kowalski wśród zaproszonych gości byli: Starosta Powiatu Jan Pączek, V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Jan Semków, nauczyciele, rodzice i uczniowie tejże szkoły. Hejnał Jasnogórski wykonali: Dawid Szczecinski i Wojciech Tywoniuk - trąbki oraz Remigiusz Bijan - puzon.
8 listopada
Uroczystości w Rzeszowie i Msza św. w kościele oo. Bernardynów Fara. Odsłonięcie i poświecenie tablicy na budynku teatry Siemaszkowej z okazji 90 rocznicy urodzin Andrzeja i Olgi Małkowskich, przemarszem i koncert pieśni patriotycznych w Filharmonii Rzeszowskiej. Mszę św. przewodniczył i homilie wygłosił ks. Bp Tadeusz Górny, który nie szczędził słów uznania dla orkiestry.. Ponadto udział wzięli Europosłowie. Parlamentarzyści RP, V-ce Prezydent Rzeszowa, Komendantka chorągwi Podkarpackiej hm. W. Domagała, Przedstawiciele Wojska, Policji wraz z hufcami, harcerzami seniorami, i kapelanami ks. Stanisławem Częczkiem z Przemysla.
11 listopada
Święto Niepodległości w Żurawicy. Msza św. i przemarsz pod pomnik wraz z Pocztami Sztandarowymi. Obecni Wójt Janusz Szabaga, Poseł RP P. Tomański, V-ce Starosta Marek Kudła, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Semków, dowódca Jednostki Wojskowej w Żurawicy i Zakładów Zbrojeniowych. Mszę św. przewodniczył Ks. Dziekan Marian Hofman, homilię wygłosił ks. dr Tomasz Picur, profesor Seminarium Duchownego w Przemyślu. W uroczystości również brał udział chór Żurawicko-Bolestraszycki pod dyrekcją Bogusławy Grejs. Po przemarszu uroczystości przeniosły się pod pomnik gdzie po Hymnie Narodowym głos zabrał Janusz Szabaga i Piotr Tomański, następnie złożono wieńce (werbel - Mateusz Jaremczuk). Hejnał Jasnogórski grali: W. Fednar, W. Tywoniuk, A. Kowalski. Tu odegrany został hymn państwowy, w trakcie którego poczet flagowy Jednostki Wojskowej 3233 w Żurawicy wciągnął flagę narodową na maszt. Wójt Gminy Żurawica Janusz Szabaga przywitał wszystkich zgromadzonych na uroczystości i wygłosił krótkie okolicznościowe przemówienie, następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP Piotr Tomański. Wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli: Wójt Janusz Szabaga i Przewodniczący Rady Gminy w Żurawicy Lucjan Fac, Poseł na Sejm RP Piotr Tomański, Dowódca Jednostki Wojskowej 3233 w Żurawicy ppłk Bogdan Wójcik, delegacja Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Prezesem Koła Gminnego w Żurawicy Aleksandrem Pelczarskim na czele, delegacja Związku Emerytów i Rencistów Koło Gminne w Żurawicy, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Zofia Rutkowska, Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy Janusz Kołakowski, delegacja Banu Spółdzielczego w Żurawicy z Dyrektorem Zdzisławem Zubem na czele, delegacja Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żurawicy z Prezesem Stanisławem Rzeszótko na czele oraz żurawickie zuchy.
11 listopada
Święto Niepodległości w Powiecie Przemyskim - Gmina Bircza. Uroczystości na cmentarzu komunalnym, po odegraniu Hymnu i złożeniu wiązanki kwiatów (werbel Piotr Podwórny) Nastąpił przemarsz wraz z pocztami sztandarowymi do kościoła gdzie została odprawiona msza św. koncelebrowana w intencji poległych w obronie ojczyzny. Uroczystość przeniosła się do Gminnego Ośrodka Kultury gdzie koncert pieśni patriotycznych zwieńczył całość uroczystości. Obecni: poseł RP Piotr Tomański, Starosta Jan Pączek, zaproszeni goście z Ukrainy, kombatanci przedstawiciele wojska, policji, i innych organizacji.
13 listopada
Msza św. w kościele Krasiczyńskim z okazji nadaniu imienia kardynała Adama Stefana Sapiehy i poświecenie sztandaru dla gimnazjum w Krasiczynie. Mszę św. przewodniczył ks. Dziekan Mieczysław Rusin. Po mszy nastąpił przemarsz do budynku gimnazjum. W uroczystości brali udział: ks. Proboszcz parafii ks. Wiesław Kałamarz, ks. Prałat Stanisław Bartmiński, poczty sztandarowe, wójt Gminy Krasiczyn Jerzy Kowalski, v-ce przewodniczący Rady Powiatu Jan Semków i cała społeczność szkolna z dyrektorką Gimnazjum Bożeną Karpiuk na czele.
23 listopada
Trębacze: Wojciech Fednar, Wojciech Tywoniuk i Dariusz Sura Hejnałem Jasnogórskim wraz z chórem karmelitańskim z Przemyśla, uświetnili Jubileusz 60-lecia Koła Ministrantów (1948-2008) powołanego przez śp. Ks. Jana Obarę. Msza św. w j łacińskim odbyła się w kościele parafialnym Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy dolnej.
18 grudnia
Trębacze: Wojciech Fednar, Wojciech Tywoniuk powitali światełko betlejemskie na rynku przemyskim grając w dwugłosie kolędy. W uroczystości przekazania światełka betlejemskiego brały udział władze w osobach: Ks. Bp Adam Szal, Prezydent miasta Robert Choma, starosta przemyski Jan Pączek, v-ce starosta Marek Kudła , komendant hufca ziemi przemyskiej Jadwiga Turek i inni.
26 grudnia
Orkiestra wraz z zespołem Żurawica "BRASS" (w składzie: Jacek Łaskarzewski, Marcin Baran, Krzysztof Polniak, Tomasz Łaskarzewski i Krzysztof Dyrkacz ) uświetniła liturgię mszy św. oraz dała koncert dla społeczności lokalnej w Żurawicy górnej. We Mszy Św. koncelebrowanej uczestniczył ks. Marek Boratyn (proboszcz parafii Żurawica górna). Przed rozpoczęciem Mszy Świętej dał koncert nowo utworzony zespół kameralny działający przy Orkiestrze (w składzie: Wojciech Fednar - trąbka, Wojciech Tywoniuk - trąbka, Dariusz Sura - trąbka, Grzegorz Halendy - waltornia, Patryk Wlazło - puzon oraz Andrzej Góra - tuba).
   

2009r.
[powrót]

4 stycznia

Polscy harcerze przekazali ukraińskim skautom Betlejemskie Światełko Pokoju na samej granicy w Malhowicach-Niżankowicach. Gości przywitali starosta przemyski Jan Pączek i starosta Starego Sambora Wołodymyr Horbowy. Obecny był też m.in. poseł Mieczysław Kasprzak, prezydent Przemyśla Robert Choma, wójt gminy Przemyśl Witold Kowalski, wójt gminy Fredropol Zbigniew Żak i komendant Hufca Ziemi Przemyskiej hm. Jadwiga Turek. W przekazaniu Światełka towarzyszyły kolędy ukraińskie i polskie w wykonaniu Dawida Szczecińskiego - trąbka i Dariusza Sury - trąbka a kapłani dwóch wyznań poświecili opłatki i prosforę, którymi uczestnicy spotkania podzielili się wraz z życzeniami.

18 stycznia

Orkiestra uświetniła mszę świętą w kościele pod wezwaniem Św. Brata Alberta. Podczas mszy świętej Hejnał Jasnogórski odegrali trębacz : Wojciech Fednar, Wojciech Tywoniuk oraz Antoni Kowalski. Na zakończenie orkiestra dała koncert kolęd oraz utworów okolicznościowych .

25 stycznia

W auli Gimnazjum w Żurawicy odbył się koncert kolęd połączony z bożonarodzeniowym montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów szkoły. Licznie zebrani mieszkańcy Żurawicy wspólnie śpiewali popularne kolędy i pastorałki. Orkiestra zaprezentowała kilkanaście kolęd w różnych aranżacjach.

1 lutego
Orkiestra dała koncert kolęd w kościele na kmieciach. Podczas mszy świętej Hejnał Jasnogórski odegrali trębacz : Wojciech Fednar, Wojciech Tywoniuk oraz Antoni Kowalski. Partie solowe na puzonach wykonali : Remigiusz Bijan, Paweł Beer i Patryk Wlazło. Orkiestra obok tradycyjnych Polskich kolęd wykonała także utwory o tematyce Bożonarodzeniowej. 
22 lutego
Harcerska Msza św. w kościele Brata Alberta w Przemyślu "Dzień Myśli Braterskiej" i wspomnienie bł. St. Frelichowskiego, Mszę św. odprawił i homilie wygłosił kapelan ZHP ks. St. Czenczek. W uroczystości uczestniczyli również harcerze ZHR, harcerze seniorzy komendanci oraz euro poseł Andrzej Zapałowski. 
22 lutego
Orkiestra dała koncert charytatywny ,,Pomóżmy Julii'' na zamku Kazimierzowskim w Przemyślu. Na wypełnionej po brzegi sali widowiskowej znaleźli się również włodarze miasta Przemyśla: Marek Rząsa Przewodniczący Rady Miejskiej, Dariusz Iwaneczko Zastępca Prezydenta Miasta oraz Jan Bartmiński Radny Rady Miejskiej. Między innymi w koncercie brali udział: Zespół Pieśni i Tańca "Przemyśl", Soliści Klubu Garnizonowego w Przemyślu oraz inni artyści Przemyscy. Solistami w akompaniamencie orkiestry byli: Bijan Remigiusz - puzon, Beer Paweł - puzon, Beer Andrzej - puzon, Wlazło Patryk - puzon oraz trębacz Fednar Wojciech. 
28 lutego
Uroczyste obchody 65 rocznicy zagłady polskiej wsi Huta Pieniacka na Ukrainie. Oprawę muzyczną tego uroczystego wydarzenia zapewnili trębacze: Wojciech Fednar, Wojciech Tywoniuk, Antoni Kowalski; werbliści: Mateusz Jaremczuk, Piotr Podwórny, Piotr Kycia. W obchodach udział wzięli Prezydenta Polski Lech Kaczyński, Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko oraz abp. Lwowa ks. Mieczysław Mokrzycki i inni. Wyjazd zorganizował Pan Stanisław Szarzyński z Przemyśla.
19 kwietnia
Orkiestra uświetniła liturgię mszy św. u oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich, pani prezes Zofia Rutkowska. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. mjr Władysław Kozicki. Melodię "Śpij kolego w ciemnym grobie" solo na trąbce wykonał dh Wojciech Fednar. Hejnał Jasnogórski wykonali trębacze Wojciech Tywoniuk, Wojciech Fednar oraz Antoni Kowalski. W uroczystości udział wzięli władze miasta i gminy Żurawica, przedstawiciele służb mundurowych, parlamentarzyści, euro posłowie oraz przedstawiciele innych organizacji pozarządowych.
26 kwietnia
Orkiestra uczestniczyła w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Birczy. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył proboszcz parafii Bircza, a homilię wygłosił ks. mjr Władysław Kozicki . Partie solowe wykonali: Wojciech Tywoniuk, Wojciech Fednar oraz Antoni Kowalski. W uroczystości uczestniczyli : Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich pani Zofia Rutkowska, V-ce Starosta powiatu Przemyskiego Marek Kudła, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Semków, przedstawiciele IPN oddział Rzeszów oraz zaproszeni goście.
3 maja
Orkiestra uświetniła Gminne Uroczystości w Żurawicy z okazji 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Po mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył ksiądz dziekan Marian Hofman, orkiestra, Kompania Honorowa - JW. 3233 wraz z pocztami sztandarowymi oraz społecznością lokalną przemaszerowała pod pomnik gdzie nastąpiło podniesienie flagi państwowej. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wójt Gminy Żurawica Janusz Szabaga, oraz Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Fac. Po uroczystym złożeniu wieńców i oddaniu salwy honorowej, orkiestra zagrała "Mazurek 3-go Maja" oraz utwory okolicznościowe. 
3 maja
Orkiestra uczestniczyła w obchodach 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Birczy. Uroczystości rozpoczęła uroczysta Masza Święta. Patrie solowe wykonali Wojciech Fednar, Wojciech Tywoniuk oraz Antoni Kowalski. Orkiestra następnie dała koncert okolicznościowy dla zgromadzonych gości i społeczności lokalnej w miejscowym domu kultury. 
4 maja
Sekcja puzonów (Remigiusz Bijan, Paweł Beer, Patryk Wlazło i Andrzej Beer) wspomogli orkiestrę Salezjańską "Augustino" podczas uroczystości w V rocznicę wyniesienia na ołtarze bł. Ks. Augusta Czartoryskiego. Uroczystość była transmitowana przez katolicką radio i telewizję (stacje katolickie). 
10 maja
Zespół kameralny Żurawica Brass w składzie : Wojciech Fednar , Wojciech Tywoniuk, Dariusz Sura - trąbka, Grzegorz Halendy - waltornia, Paweł Beer, Patryk Wlazło - puzon oraz Andrzej Góra - tuba, uświetnił obchody patrona strażaków Św. Floriana w Bolestraszycach. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz dziekan Marian Hofman. 
17 maja
Orkiestra wzięła udział w Wieczorze Patriotycznym w przemyskim amfiteatrze. Obok orkiestry w majówce udział wzięły inne zespoły z miejskich szkół podstawowych oraz gimnazjów. Orkiestra wystąpiła pod dyrekcją Pana Piotra Szelążka. 
23 - 24 maja
Harcerska Orkiestra Dęta z Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy uczestniczyła w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Harcerstwa Polskiego na Jasną Górę. W sobotę wykonała oprawę muzyczną Mszy Św. w Bazylice Częstochowskiej której przewodniczył i homilię wygłosił Ks. phm. Ronald Rafał Kasowski , poprzedzoną uroczystym przemarszem harcerzy i harcerek do świątyni. W niedzielę pod przewodnictwem biskupa polowego wojska polskiego gen. Tadeusza Płoskiego odbyła się uroczysta Msza Św. w Kaplicy Jasnogórskiej w trakcie której orkiestra wykonała pieśni maryjne i eucharystyczne. Podczas podniesienia trębacze orkiestry Szczeciński Dawid, Kowalski Antoni oraz Wojciech Tywoniuk , z chóru Kaplicy Jasnogórskiej wykonali Hejnał Jasnogórski. Podziw i uznanie wśród licznie zgromadzonych harcerzy i harcerek oraz pielgrzymów zdobyła orkiestra podczas pożegnania na placu przed Kaplicą Cudownego Obrazu. Wykonane przez orkiestrę pieśni harcerskie, patriotyczne i wojskowe, zachęciły do wspólnego śpiewu ze zgromadzonymi na dziedzińcu uczestnikami. Duże uznanie dla orkiestry wyraził ks. biskup gen. Tadeusz Płoski, który serdecznie podziękował członkom orkiestry za trud, jaki wkładają w doskonalenie umiejętności oraz częste koncertowanie. W pielgrzymce uczestniczyli: ks. hm. Stanisław Czenczek, komendantka chorągwi hm. W. Domagała, komendantka hufca ziemi przemyskiej hm. J. Turek, Krąg Seniorów oraz harcerze. 
26 maja
Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy gościło Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Orkiestra uczestniczyła w powitaniu przybyłego gościa. Rzecznik rozmawiał o przestrzeganiu praw dziecka i kryzysie czasu, jaki dorośli poświęcają dzieciom z młodzieżą, nauczycielami, rodzicami, przedstawicielami Kuratorium w Przemyślu oraz z Posłem na Sejm RP Piotrem Tomańskiem i Wójtem Gminy Żurawica Januszem Szabagą . 
27 maja
Orkiestra wzięła udział w uroczystości stulecia szkoły podstawowej w Krasiczynie połączonej z nadaniem jej imienia Św. Jadwigi Królowej i wręczeniem sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się w Kościele Parafialnym w Krasiczynie, mszą świętą, którą celebrował Ks. Biskup Adam Szal w asyście siedmiu księży. Eucharystię uświetniła orkiestra. Po zakończeniu nastąpił przemarsz orkiestry oraz wszystkich uczestników z kościoła do Szkoły Podstawowej w Krasiczynie w towarzystwie licznie przybyłych gości, oraz pocztów sztandarowych z Gimnazjum im. Kard. A. Sapiehy i SP im. Jana Pawła II z Olszan. Orkiestra po przemarszu dała krótki koncert.  
1 czerwca
Orkiestra wzięła udział w VIII Ogólnopolskim Finale Cała Polska Czyta Dzieciom. Inauguracja rozpoczęła się w rynku miasta Przemyśl następnie kolumna uczestników na czele z Orkiestrą przemaszerowała ulicami miasta do Zamku Kazimierzowskiego gdzie odbyły się dalsze części obchodów. Uroczystość poprowadzili Ewa Lis i Maciej Orłoś. W wielkim czytaniu dzieciom udział wzięli m.in.: Ewa Konstancja Bułhak (aktorka Teatru Narodowego), Agata Wątróbska (przemyślanka, aktorka Teatru Dramatycznego), aktorzy Teatru Fredreum oraz pisarze, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, służb mundurowych i Kościoła. 
8 czerwca
W sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń dla szkół i harcerzy wyróżniających się w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu oraz w działalności związanej z opieką nad Miejscem Pamięci Narodowej i upamiętnianiem miejsc walki i męczeństwa. W uroczystości wzięli udział Pan Janusz Krupski Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pani Małgorzata Chomycz Wicewojewoda, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, Pani Władysława Domagała Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP, przedstawiciele organizacji kombatanckich, członkowie Wojewódzkiego zespołu do spraw edukacji patriotycznej, wizytatorzy dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, uczniowie i harcerze. Orkiestra Harcerska została odznaczona medalem "Pro Memoria". Na koniec uroczystości orkiestra dała koncert okolicznościowy. 
12 czerwca
W Kościele pw. Świętej Trójcy w Przemyślu odbyła się Msza św. za pomordowanych na Kresach Wschodnich w której uczestniczyli ks. Tadeusz Pater oraz ks. Stanisław Czenczek. Po Mszy św. odbyła się procesja do pomnika pomordowanych i złożenie im hołdu. Uroczystość uświetnili Antoni Kowalski - trąbka oraz Piotr Podwórny - werbel.  
13 czerwca
Piotr Podwórny - werbel i Antoni Kowalski - trąbka uczestniczyli w pielgrzymce na Ukrainę do wsi Rumno. Odbyły się tam obchody 65 rocznicy wymordowania polskiej wsi. W uroczystej Mszy Świętej udział wzią ks. Stanisław Czenczek, a przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tadeusz Pater który pochodzi z tej miejscowości. Opiekunem i przewodnikiem harcerzy był Zbigniew Fac. 
21 czerwca
Orkiestra wzięła udział w V Dni Żurawicy połączone z 100-leciem OSP w Żurawicy i nadaniem tej Jednostce sztandaru. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Żurawicy koncelebrowanej przez Księdza Dziekana Mariana Hofmana którą uświetniła Orkiestra Dęta OSP Medyka. W trakcie mszy poświecony został sztandar nadany Jednostce OSP w Żurawicy. Następnie obchody przeniosły się na stadion LKS Żurawianka. Orkiestra dała blisko godzinny koncert dla lokalnej społeczności i zgromadzonych gości. Ponadto w bloku imprez udział wzięła Orkiestra Dęta OSP Medyka, kapela ludowa Orzechowiacy oraz szkolne zespoły wokalne. 
12 lipca
Orkiestra będąc na warsztatach muzycznych w Zakopanem uświetniła liturgię Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił kustosz Sanktuarium ks. Marian Mucha, celebrował dziekan dekanatu Żurawica ks. Marian Hoffman. Hejnał Jasnogórski solo na trąbkach wykonali: Wojciech Fednar, Wojciech Tywoniuk oraz Antonii Kowalski. Na zakończenie orkiestra dała krótki koncert na placu przed Sanktuarium dla zgromadzonej publiczności. Koncert spotkał się z entuzjazmem zarówno ze strony turystów jak i okolicznych mieszkańców. 
1 września 
Orkiestra uczestniczyła w obchodach 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Żurawicy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy koncelebrowaną przez Księdza Dziekana Dekanatu Żurawickiego Mariana Hofmana. Mszę Św. uświetniła Kompania Honorowa Jednostki Wojskowej 3233 wraz z pocztem sztandarowym oraz z pocztami sztandarowymi szkół z Żurawicy. W uroczystości uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Piotr Tomański, Wicestarosta Przemyski Marek Kudła, Dowódca Jednostki Wojskowej 3233 w Żurawicy Pan płk Bogusław Wójcik, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Jan Semków, Radni Gminy Żurawica na czele z Wójtem Januszem Szabagą i Przewodniczącym Rady Gminy Żurawica Lucjanem Facem, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Małgorzata Blicharska, Dyrektor Banku Spółdzielczego Zdzisław Zub, Prezes GS SCH Żurawica Stanisław Rzeszótko, Kombatanci, przedstawiciele Związków Emerytów i Rencistów. Po uroczystej Mszy Św. nastąpił przemarsz pod pomnik w Żurawicy, gdzie uroczyście została podniesiona flaga państwowa przy dźwiękach hymnu narodowego. Orkiestra odegrała utwory okolicznościowe. 
4 - 6 września 
Orkiestra uświetniła obchody Święta Chorągwi Łódzkiej w Skierniewicach połączone z obchodami 90 rocznicy powstania Hufca ZHP Skierniewice. Podczas święta hufiec skierniewicki otrzymał nowy sztandar i przyjął imię hm. ppor. Stanisława Kozy-Kozickiego ps. "Howerla" - harcerza Szarych Szeregów, żołnierza Harcerskiego Batalionu AK "Zośka", poległego w Powstaniu Warszawskim. W uroczystościach wzięły udział władze miasta Skierniewic z burmistrzem na czele oraz druhna Naczelniczka ZHP, hm. Małgorzata Sinica. Orkiestra uczestniczyła w rozpoczynającej uroczystości defiladzie hufców oraz dała koncert dla przybyłych harcerzy i społeczności lokalnej. Podczas uroczystości Orkiestra dała koncert na etradzi w rynku miejskim. 6 września orkiestra uświetniła Mszę Świętą w kościele św. Jakuba. Następnie harcerze pod przewodnictwem orkiestry udali się na rynek miejski gdzie miało miejsce podsumowanie Święta oraz krąg pożegnalny. Na zakończenie obchodów Święta Chorągwi Skierniewickiej odegrany został krótki koncert.  
20 września
http://silniduchem.zhp.pl/files/content/silniduchem.zhp.pl/Image/Ikonki/frelichowski.jpgOrkiestra wzięła udział w Turnieju Orkiestr Dętych o ''Bełżycką Fujarę'' w Bełżycach k/Lublina. Obok ośmiu innych orkiestr dętych Harcerska Orkiestra zajęła wysokie 2 miejsce. Odegrane zostały cztery utwory: ''Śnietnica'', ''Morning Post'' , ''Polka na cztery puzony'' (partie solowe wykonali: Tomasz Łaskarzewski, Paweł Beer, Andrzej Beer oraz Patryk Wlazło). Swój koncert orkiestra zakończyła utworem ''African Symphony''. W przerwie orkiestra zwiedziła słynny Nałęczów z parkiem uzdrowiskowym i muzeum Stefana Żeromskiego.
26 września 
Trębacz Paweł Fac i werblista Piotr Podwórny uświetnili uroczystości harcerskie pod pomnikiem Orląt Przemyskich w Przemyślu. Uroczystości zorganizowała drużyna Szare Szergi.  
24 październik 
Orkiestra uświetniła 55-lecie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu. Uroczystość jubileuszowa odbywała się w sali głównej Centrum Kultury. Obok utworów okolicznościowych i marszy orkiestra odegrała Wiązankę melodii filmowych, Polkę na cztery puzony w której partie solowe wykonali Remigiusz Bijan, Paweł Beer, Andrzej Beer oraz Patryk Wlazło. W uroczystości udział wzięli: dyrektor szkoły dr Antoni Guran, główny wizytator CEA w Rzeszowie Krzysztof Szczepaniak v-ce prezydent miasta Przemyśla Dariusz Iwaneczko i inni wraz ze społecznością szkolną.  
10 listopada 
Orkiestra uświetniła uroczystą akademię w gimnazjum w Żurawicy poświęconą 91 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Odegrane zostały pieśni i marsze patriotyczne oraz utwory o tematyce wojskowej. Następnie orkiestra wzięła udział w montażu okolicznościowym który miał miejsce w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu. Zgromadzona młodzież jak również grono pedagogiczne byli zachwyceni zarówno sferą artystyczną wykonywanych utworów jak i wzorową dyscypliną. 
11 listopada 
Orkiestra ja co roku uczestniczyła w Święcie Niepodległości w Żurawicy. Uświetniła Mszę św. następnie udała się do gminy gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Pod pomnikiem ku czci poległych mieszkańców Żurawicy składaniu wieńców akompaniował werblista Marcelin Nycz oraz ciszę nocną odegrał Wojciech Fednar. W uroczystościach uczestniczyli Wójt Janusz Szabaga, Poseł RP P. Tomański, V-ce Starosta Marek Kudła, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Semków, dowódca Jednostki Wojskowej w Żurawicy i Zakładów Zbrojeniowych. Mszę św. przewodniczył Ks. Dziekan Marian Hofman. Po złożeniu wieńców uroczystości przeniosły się do gminnej Sali obrad gdzie po Hymnie Narodowym głos zabrał Janusz Szabaga i Piotr Tomański, Marek Kudła ora Lucjan Fac. Hejnał Jasnogórski grali: W. Fednar, W. Tywoniuk, A. Kowalski. W tym samym dniu o godz. 17:00 w auli Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy odbyła się wieczornica patriotyczna, na którą złożył się montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów gimnazjum przygotowany przez nauczycielki Panią mgr Barbarę Barszczowską i Panią mgr Agnieszkę Andrach. Kulminacyjnym punktem wieczoru był koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej z Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy pod batutą Kapelmistrza Pana Jana Łaskarzewskiego. Orkiestra zaprezentowała kilka utworów patriotycznych, wiązankę utworów zespołu ABBA oraz wiązankę niezapomnianych utworów filmowych. Całość imprezy zorganizował i prowadził Dyrektor Gimnazjum Pan Jan Semków. Pod koniec tej uroczystości głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Fac, dziękując organizatorom i uczestnikom za miłe spotkanie z okazji Święta Narodowego. Wójt Gminy Żurawica Janusz Szabaga podziękował wszystkim za wspólne przeżywanie uroczystości poświęconej Świętu Niepodległości przekazując jednocześnie najlepsze życzenia zgromadzonym.  
18 grudnia  
Jak co roku na przemyskim Rynku harcerze z Hufca Ziemi Przemyskiej przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju. Trębacze Dariusz Sura oraz Grzegorz Szumełda uczestnicząc w przekazaniu światełka odegrali kolędy w dwugłosie. W uroczystości przekazania ognia wzięli udział samorządowcy, władze kościoła, harcerze oraz mieszkańcy miasta.  
26 grudnia  
Orkiestra uświetniła liturgię mszy św. oraz dała koncert dla społeczności lokalnej w Żurawicy górnej. Mszy Św. przewodniczył ks.. Przed rozpoczęciem Mszy Świętej dał koncert nowo utworzone trio trębaczy (w składzie: Jacek Łaskarzewski - trąbka Wojciech Fednar - trąbka, Antoni Kowalski - trąbka). 
   

2010r.
[powrót]

3 stycznia

Orkiestra uczestniczyła w Mszy Świętej w Klasztorze Karmelitów Bosych w Przemyślu. Hejnał Jasnogórski odegrali trębacze: Jacek Łaskarzewski, Wojciech Fednar oraz Antoni Kowalski. Na zakończenie orkiestra wykonała kilka utworów o tematyce świątecznej oraz kolęd.

5 stycznia  
Na granicy polsko - ukraińskiej polscy harcerze przekazali ukraińskim płastunom Betlejemskie Światło Pokoju. Trębacze: Dariusz Sura oraz Grzegorz Szumełda uczestnicząc w przekazaniu światełka odegrali w dwugłosie kolędy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych z obu stron granicy. Starosta przemyski Jan Pączek oraz jego ukraińscy odpowiednicy Wołodymyr Horbowy z rejonu Stary Sambor i Jarosław Drobot z rejonu Pustomyty wyrazili nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości dzieląca Polskę i Ukrainę granica pozostanie jedynie na mapie.  
10 stycznia  
W hali sportowej przy Gimnazjum w Żurawicy, odbyło się spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. W spotkaniu wzięło udział ponad 300 osób. Orkiestra odegrała koncert kolęd i utworów o tematyce świątecznej co spotkało się z głębokim uznaniem uczestników spotkania. Spotkanie przygotował oddział parafialny Akcji Katolickiej, ktorego prezesem jest p. Marian Ryczan, a asystentem ks. Marian Hofman, proboszcz parafii. W spotkaniu uczestniczył również bp Józef Michalik.  
17 stycznia
Orkiestra dała koncert charytatywny zorganizowany przez Akcję Katolicką w Kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Żurawicy. Wraz z orkiestrą w koncercie uczestniczył chór kościelny przygotowany przez Bogusławę Grejs. Część kolęd orkiestra akompaniowała chórowi oraz wykonała inne utwory o tematyce świąt Bożego Narodzenia. Całość koncertu poprowadził dyrygent orkiestry Jan Łaskarzewski. Zgromadzonym słuchaczom bardzo podobało się premierowe połączenie miejscowego chóru z orkiestrą harcerską.  
25 stycznia  
W auli Gimnazjum w Żurawicy odbył się koncert kolęd połączony z bożonarodzeniowym montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów szkoły. Licznie zebrani mieszkańcy Żurawicy wspólnie śpiewali popularne kolędy i pastorałki. Orkiestra zaprezentowała kilkanaście kolęd w różnych aranżacjach.  
31 stycznia  
Orkiestra uświetniła mszę świętą w kościele pod wezwaniem Św. Brata Alberta. Podczas mszy świętej Hejnał Jasnogórski odegrali trębacz : Wojciech Fednar, Wojciech Tywoniuk oraz Antoni Kowalski. Na zakończenie orkiestra dała koncert kolęd oraz utworów okolicznościowych.  

25 kwietnia

W miejscowości Wyszatyce odbyła sie VII Ogólnopolska XVIII Podkarpacka Parada Straży Wielkanocnych Turki 2010. W Paradzie udział wzięło 32 oddziały Turków, 11 orkiestr dętych  oraz drużyna szałamaistek i marżoretek z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Orkiestra Harcerska uczestniczyła w obchodach zapewniając oprawę muzyczną Turkom z Wyszatyc , Kosienic i Bolestraszyc. Uroczystej Mszy świętej oprawę muzyczną zapewnił zespół kameralny Orkiestry Harcerskiej w składzie: Jacek Łaskarzewski - trąbka, Krzysztof Polniak - trąbka, Wojciech Fednar - trąbka, Marcin Baran - trąbka, Tomasz Łaskarzewski - puzon, Remigiusz Bijan - puzon oraz Andrzej Góra - tuba.
25 kwietnia  
W Kościele Garnizonowym w Przemyślu - Klasztor Karmelitów Bosych odbyła się Msza Św. poświęcona pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej. Oprawę muzyczną Mszy Św. wykonała Harcerska Orkiestra Dęta ZHP. Solo na trąbce "Śpij kolego w ciemnym grobie" odegrał Wojciech Fednar. Orkiestrę prowadził i do uroczystości przygotował kapelmistrz Jan Łaskarzewski. We Mszy Św. uczestniczył m.in. poseł Piotr Tomański, władze powiatu przemyskiego i miasta Przemyśl, służby mundurowe oraz licznie zgromadzona młodzież i mieszkańcy. Kampanię honorową stanowiła drużyna harcerska.
3 maja

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja tradycyjnie rozpoczęto mszą święta w intencji Ojczyzny koncelebrowaną przez Księdza Dziekana Mariana Hofmana w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy. Po mszy świętej odbyły się uroczystości pod pomnikiem w Żurawicy z udziałem Kompani Honorowej 1 Batalionu Czołgów w Żurawicy, Harcerskiej Orkiestry Dętej z Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy, pocztów sztandarowych i licznie zgromadzonych gości oraz mieszkańców Żurawicy. Wójt Gminy Żurawica Janusz Szabaga poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięć ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński, jego małżonka Maria Kaczyńska oraz wielu wybitnych przedstawicieli narodu polskiego. Następnie Wójt przywitał wszystkich uczestników uroczystości i wygłosił krótkie przemówienie związane z 219 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie głos zabrali Poseł na Sejm RP Piotr Tomański, Przewodniczący Rady Gminy w Żurawicy Lucjan Fac oraz Starosta Powiatu Przemyskiego Jan Pączek. Przedstawiciele Parlamentu, samorządu oraz zakładów pracy, kombatanci i emeryci złożyli kwiaty pod pomnikiem. Dla upamiętnienia ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem kompania honorowa 1 Batalionu Czołgów w Żurawicy oddała  salwę honorową. Na koniec uroczystości trzeciomajowych orkiestra odegrała kilka pieśni patriotycznych.

9 maja
W Bolestraszycach w Szkole Podstawowej odbyły się uroczystości z okazji 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Bolestraszycach, którą uświetniła orkiestra harcerska. Hejnał odegrali trębacze: Wojciech Fednar, Wojciech Tywoniuk i Antoni Kowalski. Na zakończenie uroczystej Mszy Św. pieśń "Śpij kolego w ciemnym grobie" wykonał solo na trąbce Wojciech Fednar. Następnie w towarzystwie orkiestry uczestnicy uroczystości udali się do Szkoły Podstawowej w Bolestraszycach, gdzie zostały posadzone dęby katyńskie. Na zakończenie orkiestra zagrała krótki koncert.
29 maja
W Przemyślu w Kościele pw. Św. Trójcy odbyła śię Msza Św. inaugurująca obchody 100-lecia Harcerstwa w Przemyslu. Eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił kapelan ks.prałat Stanisław Czenczek w asyście ks.prałata Stanisława Zarycha i proboszczem parafii ks.Jan Mazurek. Po Mszy Św. miała miejsce uroczysta zbiórka z gawędą i apelem poległych oraz złożenie wieńców pod tablicą harcerzy poległych podczas II wojny światowej. W uroczystości uczestniczyli: prezydent miasta Przemyśla Robert Choma, komendantka hufca Przemyśl Jadwiga Turek, seniorzy i wszystkie drużyny harcerskie. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespoł kameralny orkiestry w składzie: Wojciech Fednar - trąbka, Wojciech Tywoniuk - trąbka, Dariusz Sura - trąbka, Grzegorz Halendy - waltornia, Paweł Beer - puzon, Patryk Wlazło - Puzon, Andrzej Góra - tuba oraz Piotr Podwórny - werbel.
8 czerwca
Członkowie orkiestry uczący się w gimnazjum w Żurawicy wzięli udział w audycjach muzycznych dla młodzieży przybyłej z Holandii. Uczniowie prezentowali sposoby gry na poszczególnych instrumentach dętych oraz dali młodzieży holenderskiej popis swoich umiejętności. Podczas audycji również wszyscy odsłuchali nagrania orkiestry w pełnym składzie instrumentalnym.
12 czerwiec
Zespół kameralny orkiestry w składzie:  W. Fednar - trąbka, W. Tywoniuk - trąbka, D. Sura - trąbka, G. Halendy - waltornia, P. Wlazło - puzon, P. Beer - puzon, oraz A.Góra - tuba, uświetnił uroczyste nadanie imienia i poświęcenie sztandaru Szkole Podstawowej w Trójczycach gmina Orły. Na uroczystości byli: radny sejmiku wojewódzkiego St. Bajda, A. Matusiewicz, wójt gminy Żurawica J. Szabaga,  oraz cała społeczność szkolna i lokalna na czele z wójtem R. Cząstką. 
13 czerwca
Orkiesta dała koncert na Hali sportowej w Żurawicy z okazji Uroczystości Dnia Patrona Szkoły oraz Jubileusz 100 - lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Żurawicy. Wśród zaproszonych gości byli: poseł na sejm RP Piotr Tomański, radny sejmiku wojewódzkiego Stanisław Bajda, v-ce starosta przemyski Marek Kudła, przewodniczący rady powiatu Jan Semków, wójt gminy Żurawica Janusz Szabaga, radni gminy Żurawica z przewodniczącym rady Lucjanem Facem oraz nauczyciele. W uroczystej Mszy Świętej wystąpili trębacze: W. Fednar, W. Tywoniuk i D. Sura  wraz z chórem Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu pod dyrekcją Andrzeja Gurana. W koncercie orkiestry w partiach solowych wystąpili: puzoniści - R. Bijan, P. Wlazło, P. Beer, A. Beer; trębacze - A. Kowalski, W. Tywoniuk, W. Fednar i klarnecista W. Bryliński.
21 czerwca
Zespół kameralny orkiestry w składzie:  W. Fednar - trąbka, W. Tywoniuk - trąbka, D. Sura - trąbka, G. Halendy - waltornia, P. Wlazło - puzon, P. Beer - puzon, oraz A. Góra - tuba, wystąpił w audycji muzycznej dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Przemyślu. Instrumentaliści pokazali również różne sposoby gry na poszczególnych instrumentach.
22 lipca
Orkiestra będąc na warsztatach muzycznych, które odbywały się w Jantarze wykonała oprawę Mszy Św. w kościele parafialnym w Jantarze oraz dała koncert dla wczasowiczów i uczestników kolonii. Mszy Świętej przewodniczył ks. kanonik Marek Mierzwa proboszcz tutejszej parafii. Hejnał Jasnogórski solo na trąbkach wykonali: Wojciech Fednar, Wojciech Tywoniuk oraz Antonii Kowalski. Koncert spotkał się z entuzjazmem zarówno ze strony turystów jak i okolicznych mieszkańców.
18 lipca
Orkiestra wykonała koncert w Pasłęckim Ośrodku Kultury w ramach "Artystycznych Spotkań Zamkowych". Miejscowa prasa o koncercie napisała: " .W wykonaniu młodych muzyków usłyszeliśmy muzykę patriotyczną, marszową i rozrywkową. Rewelacyjnie wypadły utwory z repertuaru ABBY i fragmenty muzyki filmowej. Nic dziwnego, że na koniec widownia zgotowała muzykom-harcerzom owację na stojąco. Nie pamiętamy od dawna podobnego koncertu.". Ostatnim utworem był "Ammerland" zadedykowany rodzinie kapelmistrza orkiestry Jana Łaskarzewskiego, który pochodzi z Pasłęka.
16 - 24 sierpnia
Orkiestra uczestniczyła i zapewniła oprawę muzyczną podczas głównych obchodów 100-lecia Harcerstwa Polskiego w Krakowie. Orkiestra szła na czele uroczystego przemarszu z Krakowskich Błoni na Rynek miasta. Obchody uroczystości zostały zainaugurowane odegraniem o godzinie 12:00 Hejnału Mariackiego z wieży Mariackiej przez trębacza Wojciecha Fednara. Orkiestra również dała oprawę apelu inaugurującego na Rynku Krakowskim w którym uczestniczył Premier RP Donald Tusk. Oprócz Oprawy muzycznej wszelkich uroczystości orkiestra wykonała koncert estradowy na rynku krakowskim. W partiach solowych wystąpili: Wojciech Bryliński - klarnet, Wojciech Fednar, Wojciech Tywoniuk, Antoni Kowalski - trąbki, Remigiusz Bijan, Paweł Beer, Andrzej Beer, Patryk Wlazło - puzony. Na zakończenie jubileuszowego zlotu orkiestra wykonała oprawę Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Kardynała Stanisława Dziwisza na Wawelu. We Mszy Św. uczestniczył Prezydent RP - Bronisław Komorowski i Prezes Narodowego Banku Polskiego - Marek Belka oraz inni znamienici goście. W zlocie uczestniczyło około 10000 harcerzy i harcerek.
29 sierpnia
Orkiestra swoim koncertem zwieńczyła gminne uroczystości Święta Plonów "Dożynki" w Żurawicy które odbyły się na stadionie LKS Żurawianka. W programie artystycznej części obchodów święta była również kapela Orzechowiacy z Orzechowiec oraz pokaz tańca szkoły A-Z z Przemyśla. Wśród zgromadzonej publiczności podczas koncertu orkiestry byli: poseł na sejm RP Piotr Tomański, wójt Gminy Żurawica Janusz Szabaga oraz przewodniczący Rady Gminy Żurawica Lucjan Fac.
5 września
Orkiestra wspólnie z Chórem "Magnificat" zapewniła oprawę Uroczystej Mszy Św. w Archikatedrze Przemyskiej w intencji założycieli Towarzystwa, członków Klubu Obrońców Przemyśla i Klubu Byłych Żołnierzy Garnizonu Przemyśla oraz członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu koncelebrowanej przez Księdza B-pa Adam Szala. Następnie uroczystości przeniosły się na Zamek Kazimierzowski gdzie miało miejsce wbijanie pamiątkowych gwoździ. Wśród zaproszonych gości byli między innymi poseł Piotr Tomański, poseł Marek Rząsa oraz prezydent miasta Przemyśla Robert Choma. Na zakończenie uroczystości orkiestra wykonała koncert który spotkał się z ogromną sympatią zgromadzonych gości.
5 września
Na zamku w Krasiczynie odbyły się powiatowe dożynki. Orkiestra również koncertowała na estradzie zamku. Obok orkiestry wystąpiły również: Szkolny Zespółu Ludowy Ziemi Przemyskiej "TRÓJCZYCE", Szkoła Tańca Towarzyskiego A-Z z Przemyśla, Zespół Wokalny "SUPEŁEK" z Gminnego Ośrodka Kultury w Krasiczynie, Zespół Wokalny "PROMYK" ze Szkoły Podstawowej w Olszanach,oraz kabaret - Tenor Art. Czesław Jakubiec. Wśród obecnych byli między innymi: poseł na sejm Piotr Tomański, Rada i Zarząd Powiatu Przemyskiego, Rada i Wójt Gminy Krasiczyn oraz Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Przemyskiego.
18 września
W Przemyślu miała miejsce dalsza część uroczystych obchodów 100-lecie powstania harcerstwa w mieście. Orkiestra uczestniczyła w oficjalnej części uroczystości, która odbyła się na Placu Niepodległości gdzie dokonano prezentacji eksponowanych w Muzeum sztandarów. Prezentując sztandary dh hm. A. Kędzierski o każdym przekazał informacje, które udało się ustalić. Po prezentacji sztandarów zgromadzeni na placu wysłuchali koncertu Harcerskiej Orkiestry Dętej. Kapelmistrz orkiestry otrzymał w dowód wdzięczności jako zasłużony na rzecz hufca okolicznościową statuetkę która upamiętnia 100 lecie harcerstwa przemyskiego.
27 września
Na prośbę proboszcza parafii w Wygarkach k/Jarosławia ks. Władysława Dubiela, zespół kameralny w składzie: Wojciech Fednar, Wojciech Tywoniuk oraz Dariusz Sura - trąbka, Grzegorz Halendy - waltornia, Paweł Beer, Patryk Wlazło - puzon oraz Andrzej Góra - tuba uświetnił poświęcenie kamienia węgielnego. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Abp Józef Michalik.
2 października
Orkiestra uczestniczyła w obchodach 70 - lecia Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu. Hejnał Jasnogórski solo na trąbkach odegrali : Jacek Łaskarzewski, Wojciech Fednar i Wojciech Tywoniuk. Następnie kolumna zaproszonych gości wraz ze sztandarami na czele z orkiestrą udała się ulicami miasta do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Orkiestra wykonała krótki koncert.
12 października
Zespół kameralny w składzie : Dariusz Sura, Dariusz Kurzydło - trąbka, Patryk Wlazło - puzon, Andrzej Góra - tuba, uświetnił uroczystą mszę świętą w Nehrybce k/Przemyśla podczas której został poświęcony sztandar dla Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bp Marian Rojek. W uroczystości udział wzięli m.in. poseł RP Marek Kuchciński, starosta powiatu przemyskiego Jan Pączek, wójt gminy Przemyśl Witold Kowalski oraz grono pedagogiczne, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum i społeczność lokalna.
15 października
W Przemyślu odbył się "Marsz Życia i Nadziei" zorganizowany przez Stowarzyszenie Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi "Europa Donna". W pochodzie, który poprowadziła Orkiestra Harcerska, uczestniczyli lekarze, chorzy oraz rodziny tych którzy wygrali z rakiem. Przemarsz odbył się ulicami: Kazimierza Wielkiego i Franciszkańską. Honorowy patronat na marszem objęli: Starosta Przemyski, Prezydent Miasta Przemyśla oraz Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. W przemarszu uczestniczyli również: poseł RP Marek Rząsa, v-ce prezydent Przemyśla Wiesław Jurkiewicz, zaproszeni goście ze Słowacji i zainteresowani mieszkańcy miasta.
11 listopada
W miejscowości Żurawica odbyły się uroczystości związane ze Świętem Niepodległości. Uroczystości podzielone zostały na dwie części. Pierwsza część rozpoczęła msza św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez Ks. Dziekana Mariana Hofmana a homilię wygłosił Ks. Cisek. Następnie zebrani udali się pod pomnik, gdzie przy asyście kompani honorowej z 1 batalionu czołgów w Żurawicy oraz Harcerskiej Orkiestry Dętej przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto flagę na maszt. Następnie przemówienia okolicznościowe wygłosili Wójt Gminy Żurawica Pan Janusz Szabaga, Starosta Powiatu Przemyskiego Pan Jan Pączek, Poseł na Sejm RP Pan Piotr Tomański oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Lucja Fac. Apel Pamięci odczytał por. Klaudiusz Olszański. Na zakończenie Harcerska Orkiestra Dęta z Gimnazjum w Żurawicy odegrała pieśni okolicznościowe. W drugiej części uroczystości o godz. 17: 00 w hali sportowej w Żurawicy odbył się Galowy koncert dwóch orkiestr: Lwowskiej orkiestry Halytski Surmy oraz Harcerskiej Orkiestry Dętej. Został on poprzedzony okolicznościowym występem artystycznym młodzieży z Gimnazjum w Żurawicy. Orkiestry wspólnie wykonały Marsz Biesiadny oraz Hymn Europy. Występy Orkiestr Dętych odbyły się pod dyrekcją Jana Łaskarzewskiego, Wasyla Koczubeja oraz Wasyla Kobyłeckiego.
17 grudnia
Orkiestra wzięła udział w uroczystościach jubileuszowych z okazji 100 - lecia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. W programie uroczystości było m.in. złożenie kwiatów pod pomnikiem Kazimierza Marii Osińskiego - Założyciela Muzeum, dekoracja Dyrektorów Węgierskich Instytucji Kultury oraz Pracowników Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz Prezentacja filmu o dziejach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Orkiestra obok koncertu utworów estradowych odegrała Hymn Państwowy oraz popularne melodie patriotyczne. Po koncercie miało miejsce otwarcie nowych wystaw w muzeum oraz prezentacja Katalogu Jubileuszowego.
25 grudnia
Zespół kameralny orkiestry uświetnił Bożonarodzeniową Maszę Świętą o północy w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żurawicy. Zespół wykonał oprawę artystyczną Mszy Świętej oraz kilka utworów o temetyce świątecznej. Skład zespołu: Wojciech Tywoniuk - trąbka, Dariusz Sura - trąbka, Grzegorz Halendy - waltornia, Partyk Wlazło - puzon oraz Andrzej Góra - tuba.
26 grudnia
Orkiestra uświetniła liturgię Mszy Świętej w Żurawicy górnej. Przed rozpoczęciem Mszy Świętej koncert dało trio trębaczy w składzie: Jacek Łaskarzewski - trąbka Wojciech Fednar - trąbka, Antoni Kowalski - trąbka, oraz zespół kamerlany w składzie: trębacze - Krzysztof Polniak, Marcin Baran, Jacek Łaskarzewski i Antoni Kowalski, puzoniści - Łaskarzewski Tomasz oraz Paweł Beer. Na zakończenie dała koncert utworów o tematyce świątecznej oraz wykonała kolędy polskie jak i obcojęzyczne.
28 grudnia
Członkowie orkiestry uczestniczyli w pogrzebie zmarłego śp. Władysława Stefanika , Honorowego Obywatela Gminy Żurawica , żołnierza II Korpusu Gen. Andersa, uczestnika walk o Monte Cassino. Pogrzeb odbył się z ceremoniałem wojskowym z udziałem kompani honorowej 1 batalionu czołgów w Żurawicy oraz Wójta Gminy Żurawica Janusza Szabagi i Przewodniczącego Rady Gminy Lucjana Faca. Po mszy świętej w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy koncelebrowanej przez Księży Józefa Zdeba i Mariana Hofmana kondukt żałobny przeszedł na pobliski cmentarz . Tu złożono ciało śp. Władysława Stefanika , Dla uczczenia pamięci zmarłego oddana została salwa honorowa a trębacze: Jacek Łaskarzewski, Wojciech Fednar, oraz Antoni Kowalski odegrali hasło Wojska Polskiego , Śpij kolego w ciemnym grobie oraz Ciszę nocną. Kompanię honorową w kondukcie żałobnym prowadził werblista - Piotr Podwórny.
   

2011r.
[powrót]

5 stycznia

Na polsko - ukraińskiej linii granicznej, w miejscu planowanego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice, polscy harcerze przekazali ukraińskim płastunom Światełko Betlejemskie. Trębacze: Dariusz Sura oraz Grzegorz Szumełda odegrali w dwugłosie tradycyjne kolędy polskie. Organizatorem imprezy od strony polskiej było starostwo przemyskie, z ukraińskiej rejon Stary Sambor. Uroczystość odbyła się dokładnie wzdłuż linii granicznej. Polacy stali po swojej stronie, Ukraińcy po swojej. Jednak jak doszło do składania życzeń to, też tradycyjnie, spontaniczność wzięła górę nad sztywnymi przepisami granicznymi. Na chwilę linia graniczna przestała istnieć.

9 stycznia  
Orkiestra uczestniczyła w Mszy Świętej w Klasztorze Karmelitów Bosych w Przemyślu. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił o. Paweł Ferko proboszcz parafii. Hejnał Jasnogórski odegrali trębacze: Jacek Łaskarzewski, Wojciech Fednar oraz Antoni Kowalski. Na zakończenie orkiestra wykonała kilka utworów o tematyce świątecznej oraz kolęd. 
16 stycznia  
Orkiestra uświetniła Mszę Świętą w kościele pod wezwaniem Św. Brata Alberta. Podczas mszy świętej Hejnał Jasnogórski odegrali trębacz : Wojciech Fednar, Antoni Kowalski oraz Tomasz Łaskarzewski. Na zakończenie orkiestra dała koncert kolęd oraz utworów okolicznościowych. 
30 stycznia  
W Kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli w Żurawicy Górnej odbył się koncert połączonych orkiestr: Harcerskiej Orkiestry Dętej przy Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy oraz Lwowskiej Orkiestry Dętej Surmy Haliczyny. Orkiestrą Harcerską dyrygował - Kapelmistrz Jan Łaskarzewski a lwowską - ppłk Wasyl Koczubej zasłużony artysta Ukrainy. Koncert został zorganizowany dzięki współpracy Dyrektora Lwowskiej Orkiestry ppłk Konstantyna Ischczyka, Dyrektora Średniej Szkoły Nr 34 im. Markijana Szaszkiewicza we Lwowie Romana Hrynczuka oraz Jan Semków Dyrektor Harcerskiej Orkiestry Dętej w Żurawicy , pod patronatem Wójta Gminy Żurawica Janusza Szabagi i Starosty Powiatu Przemyskiego Jana Pączka. Solistka Orkiestry Lwowskiej Olena Wokulenko zaśpiewała partie solowe utworów "Cicha Noc" i " Ave Maryja". Następnie orkiestry udały się na kolejny wspólny koncert do Greckokatolickiej Parafii Archikatedralnej w Przemyślu. Obok orkiestr wystąpił: Młodzieżowy Chór im. ks. M. Werbyckiego, Chór Soboru św. Jana Chrzciciela w Przemyślu, oraz Żeński Chór Kameralny "Namysto".Na zakończenie koncertu zabrał głos Arcybiskup i Metropolita Przemysko-Warszawski Jan Martyniak, który wyraził wyrazy uznania dla muzyków obu orkiestr.  
 
 Marcin Polniak
projekt witryny

marcin-polniak@o2.pl
Maciej Fac
zarządzanie witryną
maciekfac@gmail.com